Rozpoczynanie od nowa

Praktyka ta sięga czasów Buddy, kiedy społeczności mnichów i mniszek praktykowały Rozpoczynanie od nowa w przeddzień każdej pełni i nowiu.

Pierwszą część ceremonii rozpoczynamy od Podlewania kwiatów.

Kiedy każdy miał już okazję podlać kwiaty w innych, przechodzimy do drugiej części ceremonii, w której wyrażamy skruchę za wszystko, co zrobiliśmy, a co spowodowało zranienie innych w Sandze. Ta część ceremonii nazywana jest "dobroczynną skruchą". Wystarczy jedno nieuważne zdanie, aby kogoś skrzywdzić. Rozpoczynanie od nowa jest dla nas okazją do przywołania skruchy i odwrócenia skutków naszych działań.

W trzeciej części ceremonii mówimy o tym, jak zranili nas inni. Kluczowe znaczenie ma miłująca mowa. Chcemy uzdrowić wspólnotę, a nie jej zaszkodzić. Mówimy szczerze, ale nie chcemy szkodzić. Unikamy obwiniania i kłótni.

Ważne jest również współczujące słuchanie. Słuchamy z chęcią ulżenia cierpieniom drugiej osoby, a nie osądzania jej czy spierania się z nią. Słuchamy z całą naszą uwagą. Nawet jeśli usłyszymy coś, co nie jest prawdą, nadal będziemy głęboko słuchać, aby druga osoba mogła wyrazić swój ból i uwolnić napięcia w sobie. Jeśli odpowiemy lub spróbujemy ją korygować - praktyka nie przyniesie owoców. Tylko słuchamy. Jeśli musimy powiedzieć drugiej osobie, że jej postrzeganie nie było poprawne, możemy to zrobić kilka dni później, prywatnie i spokojnie. A potem, na następnej sesji Rozpoczynania od nowa, ta osoba sama może skorygować swój błąd i nie będziemy musieli nic mówić.

Ceremonię zamykamy śpiewem lub trzymając się za ręce w kręgu i oddychając przez minutę. Czasami kończymy obejmowaniem się w medytacji. Obejmujesz drugą osobę naprawdę, czyniąc ją w twoich ramionach bardzo rzeczywistą. Nie robisz tego konwencjonalnie, poklepując po plecach, udając, że tam jesteś. Oddychasz świadomie i przytulasz się całym ciałem, duchem i sercem. Jeżeli oddychasz głęboko w ten sposób, energia troski, miłości i uważności przeniknie do tej osoby, która będzie karmiona i zakwitnie jak kwiat.

Po Rozpoczynaniu od nowa każdy we wspólnocie czuje światło i ulgę, nawet jeśli podjęliśmy tylko wstępne kroki w kierunku uzdrowienia. Mamy pewność, że po rozpoczęciu możemy robić to dalej.

Zasadą praktyki Rozpoczynania od nowa jest zrozumienie, że błędy wynikają z braku uważności i koncentracji, że błędy wynikają z twojego umysłu. Jeśli twój umysł jest oczyszczony przez praktykę Rozpoczynania od nowa, wtedy ten błąd znika. Dlatego po zakończeniu praktyki czujesz się czysty i lekki jak obłok.

A to jest gatha, opisująca Rozpoczynanie od nowa:

Błędy pochodzą z umysłu.
Kiedy umysł jest przemieniony,
Gdzie podziały się błędy?
Po Rozpoczynaniu od nowa
Czuję się czysta i lekka,
jak chmura płynąca po niebie.

Thich Nhat Hanh, Friends on the Path, s. 289