Życie Sanghi

Życie naszej Sanghi jest raczej spokojne - ale przybiera różne formy, pozwalające uczestniczyć w nim osobom o różnych potrzebach i różnych miejscach zamieszkania.

Jakkolwiek podstawową formą działalności pozostają

  • cotygodniowe spotkania w sali medytacyjnej w Warszawie

oferujemy też:

  • codzienne medytacje (7:30) na Skype

  • co dwa tygidnie spotkania na Skype (format podobny do spotkań cotygodniowych)

  • Dni Uważności - ok. sześciogodzinne spotkania, organizowane kilka razy w roku

  • wycieczki - organizowane również kilka razy w roku; spotykamy się aby po prostu pobyć razem, zapraszamy naszych przyjaciół, zabieramy ze soba dzieci. Zwykle są to wycieczki do okolicznych lasów, ale był też spływ kajakowy Wkrą.

  • odosobnienia - coroczne (zwykle wrzesień), kilkudniowe wyjazdy poza Warszawę; prowadzi je nauczyciel dharmy z linii Thich Nhat Hanha (w 2009 r. był to Phap Y, mnich z Plum Village, od 2014 roku świecki nauczyciel dharmy Murray Corke z Wielkiej Brytanii).

  • Szlachetna Paczka - co roku (od roku 2011) przygotowujemy paczki dla jednej z rodzin potrzebujących pomocy.