Pięć Treningów Uważności

Pięć Treningów Uważności może przyjąć - podczas odosobnień (w Polsce, w Plum Village, EIAB  czy w Wielkiej Brytanii) - każdy, kto chce dążyć do ich przestrzegania, niezależnie od tego, czy czuje się związany z buddyzmem. Podczas ceremonii może też otrzymać imię Dharmy i Trzy Schronienia - w Buddzie, Dharmie i Sandze.

Pięć Treningów Uważności

Nadeszła chwila wspólnej recytacji Pięciu Treningów Uważności.
Prezentują one buddyjską wizję duchowości i etyki; wizję, która może być wspólna wszystkim ludziom. Jeśli żyjemy zgodnie z Pięcioma Treningami Uważności, to już idziemy ścieżką bodhisattwy – istoty, która pomaga innym iść ku wyzwoleniu.
Wiedząc, że znajdujemy się na tej ścieżce, ścieżce zrozumienia i miłości, nie zatracamy się w zamęcie dnia dzisiejszego ani w obawach o przyszłość.

 

Trening Pierwszy – poszanowanie życia

Mając świadomość cierpienia, powodowanego przez niszczenie życia, postanawiam rozwijać współczucie i wnikać w istotę wpół-bycia. Postanawiam uczyć się sposobów chronienia życia ludzi, zwierząt, roślin i całej Ziemi.

Postanawiam nie zabijać, nie pozwalać innym zabijać, ani nie wspierać żadnego aktu zabijania w świecie swoim myśleniem ani swoim sposobem życia. Rozumiem, że przemoc rodzi się z gniewu, strachu, chciwości, nietolerancji, dogmatyzmu i fanatyzmu, a te z kolei są wynikiem różnicującego i oceniającego sposobu myślenia. Dlatego będę rozwijać otwartość i nieprzywiązywanie się do poglądów, aby przekształcać przemoc i jej źródła we mnie i na świecie.

 

Trening Drugi – prawdziwe szczęście

Mając świadomość cierpienia, powodowanego przez wyzysk, niesprawiedliwość społeczną i prześladowania, postanawiam praktykować szczodrość w moim sposobie myślenia, mówienia i postępowania. Będę dzielić się swoim czasem, energią i środkami materialnymi z tymi, którzy są w potrzebie. Nie będę kraść ani posiadać niczego, co powinno należeć do innych.

Będę wnikać w istotę bycia aby dostrzec, że szczęście i cierpienie innych jest nierozdzielnie związane z moim własnym szczęściem i cierpieniem; że prawdziwe szczęście nie jest możliwe bez zrozumienia i współczucia.

Wiem, że mogę żyć szczęśliwie w chwili obecnej bo szczęście zależy od mojego psychicznego nastawienia, a nie od warunków zewnętrznych.
Postanawiam praktykować właściwy sposób zarobkowania, aby przyczyniać się do zmniejszenia cierpień wszystkich istot i chronienia całej Ziemi.

 

Trening Trzeci – prawdziwa miłość

Mając świadomość cierpienia powodowanego przez niewłaściwe zachowania seksualne, postanawiam kultywować odpowiedzialność i uczyć się sposobów chronienia bezpieczeństwa i nienaruszalności jednostek, par, rodzin oraz całego społeczeństwa. Wiedząc, że pożądanie seksualne nie jest miłością i że aktywność seksualna motywowana wyłącznie pożądaniem zawsze szkodzi zarówno mnie, jak i innym, postanawiam nie angażować się w relacje seksualne bez wzajemnej zgody, prawdziwej miłości i głębokiego, długoterminowego zaangażowania. Postanawiam szukać duchowego wsparcia dla integralności mojego związku u osób z rodziny, osób zaprzyjaźnionych i sanghi, z którymi łączy mnie wzajemna życzliwość i zaufanie. Będę robić wszystko, co w mojej mocy, aby chronić dzieci przed nadużyciami seksualnymi oraz ustrzec związki i rodziny przed rozpadem z powodu niewłaściwych zachowań seksualnych. Wiedząc, że ciało i umysł są jednym, postanawiam uczyć się prawidłowego sposobu opiekowania się moją energią seksualną i pielęgnowania czterech podstawowych elementów prawdziwej miłości – miłującej dobroci, współczucia, radości i otwartości – aby powiększać szczęście moje i innych. Uznając różnorodność ludzkich doświadczeń, zobowiązuję się nie dyskryminować żadnej formy tożsamości płciowej czy orientacji seksualnej.
Wiemy, że praktykując prawdziwą miłość, zapewnimy sobie piękną kontynuację w przyszłości.

 

Trening Czwarty – mowa pełna miłości i głębokie słuchanie

Mając świadomość cierpienia, powodowanego przez nieuważną mowę i nieumiejętność słuchania, postanawiam rozwijać mowę pełną miłości i słuchanie, pełne zrozumienia i współczucia. Będę w ten sposób przyczyniać się do pojednania i pokoju między ludźmi, grupami religijnymi i etnicznymi oraz narodami.

Wiedząc, że słowa mogą przynieść zarówno szczęście, jak i cierpienie, postanawiam mówić tylko to, co jest prawdziwe, używając słów, które przynoszą wiarę w siebie, wzajemne zrozumienie, radość i nadzieję.

Gdy tylko poczuję gniew – poświęcę mu uwagę, praktykując uważne oddychanie i chodzenie. Rozpoznam w ten sposób jego korzenie, tkwiące w braku zrozumienia cierpienia mojego i drugiej osoby. Będę mówić i słuchać w sposób, który pomoże nam przekształcić cierpienie i zobaczyć drogę wyjścia z trudnej sytuacji.

Taką postawą będę przekształcać gniew, agresję i strach, tkwiące głęboko w mojej świadomości, a wzmacniać umiejętności rozumienia, kochania, cieszenia się i otwierania się na różnorodność świata.

 

Trening Piąty – pokarm i uzdrawianie

Mając świadomość cierpienia, powodowanego przez nieuważne przyjmowanie pokarmów, postanawiam dbać o zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne – moje własne, mojej rodziny i mojego społeczeństwa. Będę dokładnie obserwować sposób przyjmowania Czterech Rodzajów Pokarmów – żywności, doznań zmysłowych, dążeń i świadomości. Postanawiam też nie zagłuszać cierpienia przez zatracanie się w konsumpcji ani nie karmić się tym, co zawiera trucizny: alkoholem, narkotykami, hazardem czy szkodliwymi treściami, zawartymi w książkach, mediach czy rozmowach.

Aby kontaktować się z odświeżającymi, uzdrawiającymi i odżywiającymi elementami we mnie i wokół mnie, będę praktykować powracanie do chwili bieżącej, nie pozwalając na to, aby żale i smutki odciągały mnie ku przeszłości ani obawy, lęki i pragnienia – ku przyszłości.

Będę kontemplować współbycie i przyjmować pokarmy w sposób podtrzymujący pokój, radość i dobrobyt w moim ciele i mojej świadomości oraz w kolektywnym ciele i świadomości mojej rodziny, społeczeństwa i naszej Ziemi.


Poniżej przedstawaimy tych pięć treningów, stanowiących część "Sutry o uczniu biało odzianym". (Upasaka Sutra, Madhyama Agama, 128).