Dzielenie się Dharmą

Dzielenie się Dharmą to dzielenie się odczuciami i przemyśleniami w związku z praktyką uważności w naszym życiu. Osoba, która przygotowała temat, mówi kilka słów i (zazwyczaj) przekazuje tekst do przeczytania w kręgu, a każdy z uczestników odczytuje jakiś jego fragment. Później każdy może się podzielić swoimi doświadczeniami, uczuciami bądź spostrzeżeniami, związanymi z przeczytanym tekstem.

Staramy się mówić prosto z serca, szczerze, unikając pokusy wygłaszania wykładu czy wdawania się w dyskusje. Słuchamy mówiącego tak uważnie jak potrafimy - słuchając nie tylko słów, ale wsłuchując się również w jego intencje. Mówimy, zachowując postawę serdeczności i życzliwości, w ten sposób przekazujemy coś więcej niż same słowa.

Stosujemy zasadę pouności - wszystko, czym się dzielimy pozostaje pomiędzy dzielącymi się.

Szczegółowe zasasdy dzielenia się i podstawy, na których są oparte, zostały opisane poniżej i w załączniku.

 

Zasady dzielenia się Dharmą

 

Załączniki:
Download this file (Zasady Dzielenia sie 9.pdf)Zasady Dzielenia sie 9.pdf[ ]