Czternaście Treningów Uważności

Czternaście Treningów Uważności to istota Zakonu Współbycia. Są one lampą oświetlającą nam drogę, niosącą nas łodzią, prowadzącym nas nauczycielem.

Pozwalają nam kontaktować się z naturą współbycia we wszystkim, co istnieje i dostrzegać, że nasze szczęście nie jest oddzielone od szczęścia innych. Współbycie nie jest teorią; to rzeczywistość, która może być bezpośrednio doświadczana przez z nas wszystkich, w każdej chwili naszego codziennego życia.

Czternaście Treningów Uważności pomaga nam rozwijać koncentrację i wgląd, które uwalniają nas od lęku i od iluzji odrębnego ja.

 

PIERWSZY TRENING UWAŻNOŚCI: OTWARTOŚĆ

Mając świadomość cierpienia tworzonego przez fanatyzm i brak tolerancji, decydujemy się nie czcić ani nie przywiązywać się ślepo do żadnej doktryny, teorii czy ideologii – nawet buddyjskiej. Nauki buddyjskie są wskazówkami pomagającymi nam uczyć się patrzeć wnikliwie oraz rozwijać zrozumienie i współczucie. Nauki te nie są doktrynami, za które trzeba walczyć, zabijać czy umierać. Rozumiemy, że fanatyzm w jego wielu formach jest rezultatem postrzegania rzeczy w sposób dualistyczny albo dyskryminujący. Będziemy ćwiczyć się w patrzeniu na wszystko z otwartością i z wglądem we współbycie, aby przekształcać dogmatyzm i przemoc w nas samych i w świecie.

DRUGI TRENING UWAŻNOŚCI: NIEPRZYWIĄZYWANIE SIĘ DO POGLĄDÓW

Mając świadomość cierpienia tworzonego przez przywiązanie do poglądów i błędne postrzeganie, decydujemy się nie przywiązywać do naszych obecnych poglądów. Będziemy poszerzać nasze horyzonty myślowe i pozostawać otwartymi na wglądy i doświadczenia innych, by czerpać ze zbiorowej mądrości. Mamy świadomość, że wiedza, jaką teraz posiadamy, nie jest niezmienną, absolutną prawdą. Wgląd zostaje objawiony raczej poprzez praktykę współczującego słuchania, głębokiego patrzenia i porzucenia pojęć, niż poprzez gromadzenie intelektualnej wiedzy. Prawdę odnajduje się w życiu, będziemy więc w każdej chwili obserwować życie w nas i wokół nas, gotowi uczyć się przez całe życie.

TRZECI TRENING UWAŻNOŚCI: WOLNOŚĆ MYŚLI

Mając świadomość cierpienia powodowanego przez narzucanie naszych poglądów innym, decydujemy się nie zmuszać innych, nawet naszych dzieci, żadnymi sposobami – takimi, jak autorytet, groźba, pieniądze, agitacja czy indoktrynacja – do przyjmowania naszych poglądów. Będziemy szanować prawo innych do odmienności, do wybierania tego, w co wierzą i jak decydują. Będziemy jednakże pomagać innym odstępować od fanatyzmu i ciasnego myślenia poprzez mowę pełną miłości i współczujący dialog.

CZWARTY TRENING UWAŻNOŚCI: ŚWIADOMOŚĆ CIERPIENIA

Mając świadomość, że głębokie spojrzenie na naturę cierpienia może dopomóc w rozwoju zrozumienia i współczucia, postanawiamy powracać do siebie, aby rozpoznawać, akceptować, otaczać opieką i wysłuchać cierpienia z energią uważności. Dołożymy wszelkich starań, aby nie uciekać od naszego własnego cierpienia ani nie maskować go konsumpcjonizmem, lecz praktykować świadome oddychanie i medytację w chodzeniu, by wejrzeć głęboko w korzenie własnego cierpienia. Wiemy, że możemy urzeczywistnić ścieżkę wiodącą do przekształcenia cierpienia tylko jeśli głęboko zrozumiemy korzenie cierpienia. Dopiero gdy zrozumiemy własne cierpienie, będziemy w stanie zrozumieć cierpienie innych. Postanawiamy szukać sposobów – poprzez kontakty osobiste i telefoniczne, z użyciem środków elektronicznych, audiowizualnych i innych – aby być z tymi, którzy cierpią i dopomagać im w przekształcaniu cierpienie we współczucie, pokój i radość.

PIĄTY TRENING UWAŻNOŚCI: WSPÓŁCZUJĄCE, ZDROWE ŻYCIE

Mając świadomość, że prawdziwe szczęście jest zakorzenione w pokoju, stabilności, wolności i współczuciu, zobowiązujemy się nie gromadzić dóbr materialnych w sytuacji, gdy miliony głodują i umierają, ani nie przyjmować za cel naszego życia sławy, władzy, bogactwa czy zmysłowych rozkoszy, które mogą przynieść wiele cierpienia i rozpaczy. Będziemy praktykować głębokie wejrzenie w nasz sposób odżywiania ciała i umysłu pokarmami jadalnymi, wrażeniami zmysłowymi, impulsami woli i świadomością. Zobowiązujemy się nie uprawiać hazardu ani nie używać narkotyków czy innych produktów, które wprowadzają toksyny do naszych indywidualnych ciał i świadomości, zatruwając także ciało i świadomość zbiorową, takich, jak pewne strony internetowe, gry elektroniczne, utwory muzyczne, programy telewizyjne, filmy, czasopisma, książki i rozmowy. Będziemy konsumować to, co wnosi współczucie, dobrostan i radość w nasze ciała i świadomość, a także w zbiorowe ciało i świadomość naszych rodzin, naszego społeczeństwa i ziemi.

SZÓSTY TRENING UWAŻNOŚCI: OPIEKOWANIE SIĘ Z GNIEWEM

Mając świadomość, że gniew blokuje porozumienie i rodzi cierpienie, zaopiekujemy się energią gniewu, gdy tylko się pojawi oraz będziemy rozpoznawać i przekształcać jego nasiona leżące głęboko w naszej świadomości. Kiedy pojawi się gniew, nie będziemy robić ani mówić niczego oprócz praktykowania uważnego oddychania albo uważnego chodzenia i potwierdzenia jego pojawienia się oraz objęcia go i wejrzenia weń głęboko.
Mamy świadomość, że źródła gniewu znajdują się nie na zewnątrz nas, lecz kryją się w naszych błędnych poglądach i w braku zrozumienia własnego cierpienia oraz cierpienia innych osób. Kontemplując nietrwałości będziemy w stanie spojrzeć na siebie samych i na tych, których uważamy za przyczynę naszego gniewu oczami współczucia, doceniając drogocenność relacji między nami. Będziemy praktykować Właściwą Staranność by odżywiać naszą zdolność rozumienia, miłości, radości i niewykluczania, aby stopniowo przekształcać własny gniew, przemoc i lęk oraz pomagać innym robić to samo.

SIÓDMY TRENING UWAŻNOŚCI: SZCZĘŚLIWE PRZEBYWANIE W CHWILI OBECNEJ

Mając świadomość, że życie jest dostępne tylko w chwili bieżącej i że możliwe jest szczęśliwe życie tu i teraz, będziemy praktykować głębokie doświadczanie każdej chwili codziennego życia. Spróbujemy nie gubić się w rozproszeniu ani nie dawać się unosić żalowi za przeszłością, lękowi przed przyszłością czy teraźniejszym pragnieniom, gniewowi, zazdrości. Będziemy praktykować uważne oddychanie, aby powracać do tego, co dzieje się w chwili bieżącej.
Będziemy uczyć się sztuki uważnego życia przez kontaktowanie się ze wspaniałymi, odświeżającymi i uzdrawiającymi elementami istniejącymi w nas i wokół nas. W ten sposób zaopiekujemy się istniejącymi w nas nasionami radości, pokoju, miłości i zrozumienia, ułatwiając tym samym przekształcanie i uzdrawianie naszej świadomości. Wiemy, że szczęście zależy przede wszystkim od nastawienia psychicznego a nie od warunków zewnętrznych, i że właśnie teraz możemy żyć szczęśliwie, pamiętając, że wciąż mamy wystarczająco dużo warunków do szczęśliwego życia.

ÓSMY TRENING UWAŻNOŚCI: WSPÓLNOTA I POROZUMIENIE

Wiedząc, że brak porozumienia zawsze przynosi rozłam, postanawiamy ćwiczyć się w praktyce współczującego słuchania i serdecznej mowy. Wiedząc, że wspólnota jest zakorzeniona w inkluzywności i w konkretnej praktyce harmonizowania poglądów, myślenia i mowy, będziemy praktykować dzielenie się zrozumieniem i doświadczeniami z członkami naszej wspólnoty, aby dojść do zbiorowego wglądu. Decydujemy się uczyć się głębokiego słuchania, bez ferowania ocen i reakcji, oraz że powstrzymamy się przed wypowiadaniem słów, które mogą siać niezgodę i powodować rozłam wspólnoty. Ilekroć pojawią się trudności, postanawiamy pozostać w naszej Sandze, praktykować głębokie wejrzenie w siebie i w innych, aby rozpoznać przyczyny i uwarunkowania, w tym nasze własne energie nawykowe, które spowodowały te trudności. Będziemy brać odpowiedzialność za wszystkie zachowania, którymi sami mogliśmy przyczynić się do konfliktu i utrzymamy otwarte porozumienie. Nie będziemy zachowywać się jak ofiara, lecz aktywnie poszukamy sposobów osiągnięcia zgody i rozwiązania konfliktów, nawet najbłahszych.

DZIEWIĄTY TRENING UWAŻNOŚCI: PRAWDZIWA I SERDECZNA MOWA

Mając świadomość, że słowa mogą rodzić szczęście lub cierpienie, postanawiamy uczyć się mówić zgodnie z prawdą, serdecznie i konstruktywnie. Będziemy używać tylko słów pobudzających radość, zaufanie i nadzieję, jak również promować pojednanie i pokój w nas samych i pośród innych ludzi. Będziemy słuchać i mówić w taki sposób, aby dopomagać sobie i innym w przekształcaniu cierpienia i dostrzeganiu wyjścia z trudnej sytuacji. Decydujemy się nie mówić rzeczy nieprawdziwych dla dobra własnego interesu i wywierania wrażenia na innych ludziach, ani nie używać słów wprowadzających podziały i nienawiść. Będziemy ochraniać szczęście i harmonię naszej Sanghi poprzez powstrzymywanie się od mówienia o wadach innych osób pod ich nieobecność i zawsze pytać samych siebie, czy nasze spostrzeżenia są słuszne. Będziemy mówić wyłącznie z intencją zrozumienia i przekształcenia sytuacji. Nie będziemy rozprzestrzeniać plotek, ani krytykować czy potępiać tego, czego nie jesteśmy pewni. Uczynimy co w naszej mocy, aby mówić otwarcie o niesprawiedliwości, nawet jeżeli może nam to przysporzyć kłopotów lub zagrozić naszemu bezpieczeństwu.

DZIESIĄTY TRENING UWAŻNOŚCI: CHRONIENIE I ŻYWIENIE SANGHI

Mając świadomość, że istotą i celem Sanghi jest praktyka zrozumienia i współczucia, postanawiamy nie wykorzystywać wspólnoty buddyjskiej do odnoszenia korzyści osobistych ani nie przekształcać naszej społeczności w narzędzie polityczne. Wspólnota duchowa powinna jednakże jasno przeciwstawiać się uciskowi i niesprawiedliwości, powinna dążyć do zmiany sytuacji bez angażowania się w stronnicze konflikty.

Zobowiązujemy się patrzeć oczami współbycia i postrzegać siebie oraz innych jako komórki w jednym ciele Sanghi. Jako prawdziwa komórka w ciele Sanghi – generująca uważność, koncentrację i wgląd, by żywić nas samych i całą wspólnotę – każdy z nas jest zarazem komórką w ciele Buddy. Będziemy aktywnie budować braterstwo i siostrzeństwo, płynąć jak rzeka i praktykować rozwijanie trzech prawdziwych mocy – zrozumienia, miłości i pokonywania utrapień – by urzeczywistnić zbiorowe przebudzenie.

JEDENASTY TRENING UWAŻNOŚCI: WŁAŚCIWE ŚRODKI UTRZYMANIA

Mając świadomość, że wobec środowiska i społeczności stosowana jest przemoc i niesprawiedliwość, nie będziemy zajmować się profesją szkodliwą dla ludzi i natury. Najlepiej jak potrafimy będziemy starać się wybierać takie sposoby utrzymania, które pomagają urzeczywistniać ideał zrozumienia i współczucia. Zdając sobie sprawę z realiów ekonomicznych, politycznych i społecznych na całym świecie oraz naszej współzależności z ekosystemem, będziemy zachowywać się odpowiedzialnie jako konsumenci i obywatele. Nie będziemy inwestować ani nabywać dóbr przedsiębiorstw, które przyczyniają się do nadmiernej eksploatacji bogactw naturalnych, szkodzą ziemi lub pozbawiają innych szansy do życia.

DWUNASTY TRENING UWAŻNOŚCI: SZACUNEK DLA ŻYCIA

Mając świadomość, jak wiele cierpienia powodują wojny i konflikty, będziemy pielęgnować w swoim codziennym życiu zrozumienie, współczucie i brak przemocy; będziemy promować edukację dla pokoju, uważną medytację i pojednanie – w rodzinach, społecznościach, narodach i na świecie. Nie będziemy zabijać i nie będziemy pozwalać innym zabijać. Będziemy pilnie praktykować wraz z Sanghą głęboki wgląd, aby odkryć lepsze sposoby ochrony życia, zapobiegania wojnom i budowania pokoju.

TRZYNASTY TRENING UWAŻNOŚCI: SZCZODROŚĆ

Mając świadomość, że wyzysk, niesprawiedliwość społeczna, kradzieże i ucisk powodują wiele cierpienia, będziemy pielęgnować miłującą dobroć i uczyć się sposobów poprawiających jakość życia ludzi, zwierząt, roślin i minerałów. Będziemy praktykować szczodrość przez dzielenie czasu, energii i dóbr materialnych z tymi, którzy są w potrzebie. Nie będziemy kraść ani posiadać niczego, co powinno należeć do innych. Będziemy szanować własność innych, ale też próbować powstrzymać innych przed czerpaniem zysków z cierpienia ludzi i innych istot.

CZTERNASTY TRENING UWAŻNOŚCI: PRAWDZIWA MIŁOŚĆ (Dla członków świeckich)

Mając świadomość, że relacje seksualne motywowane tylko pożądaniem nie mogą rozproszyć poczucia samotności, ale potęgują cierpienia, frustracje i izolację, decydujemy się nie angażować się w relacje seksualne bez wzajemnego zrozumienia, miłości i długoterminowych zobowiązań, o których powiadomimy nasze rodziny i przyjaciół. Widząc, że ciało i umysł nie są od siebie oddzielone, zobowiązujemy się uczyć właściwej dbałości o naszą energię seksualną i kultywować serdeczną dobroć, współczucie, radość i otwartość dla szczęścia naszego i innych. Musimy mieć świadomość przyszłych cierpień, które mogą być powodowane relacjami seksualnymi. Wiemy, że aby chronić szczęście nasze i innych, musimy szanować prawa i zobowiązania swoje i innych. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić dzieci przed nadużyciami seksualnymi i aby chronić pary i rodziny przed rozpadem z powodu niewłaściwych zachowań seksualnych. Będziemy traktować nasze ciała ze współczuciem i z szacunkiem. Postanawiamy głęboko wejrzeć w Cztery Pokarmy i uczyć się chronić energie witalne (seksu, oddechu, ducha), aby urzeczywistniać nasz ideał bodhisattwy. Będziemy mieć pełną świadomość odpowiedzialności, jaką niesie ze sobą sprowadzanie na świat nowego istnienia i będziemy regularnie medytować nad otoczeniem, w jakim przyjdzie mu żyć.

 
Dla członków zakonnych:

Ze świadomością, że aspiracje mnicha lub mniszki mogą być urzeczywistnione tylko wtedy, gdy on lub ona całkowicie zostawią za sobą więzy miłości ziemskiej, jesteśmy zdecydowani, zdecydowane praktykować czystość i pomagać innym chronić siebie. Wiemy że samotność i cierpienie nie mogą być złagodzone połączeniem dwóch ciał z związku seksualnym, ale przez praktykę prawdziwego zrozumienia i współczucia.

Wiemy, że stosunki seksualne mogą zniszczyć nasze życie jako mnichów i mniszki i będą powstrzymywać nas przed urzeczywistnianiem naszego ideału służenia istotom żywym i będą krzywdzić innych. Nie będziemy dławić ani niewłaściwie traktować naszych ciał czy uważać je jedynie za narzędzie, ale uczyć się obsługiwać swoje ciało z szacunkiem.

Będziemy chronić nasze energie witalne (seksu, oddechu, ducha) do urzeczywistniania naszego ideału bodhisattwy.