Nauczyciel

 

Murray2Murray praktykuje medytację buddyjską od ponad 30 lat. Jest członkiem Zakonu Współbycia i jest zaangażowany w budowę Sangh w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Został nauczycielem w tradycji Plum Village po otrzymaniu przekazu z lampy od Thich Nhat Hanha w listopadzie 2004 roku. Pracuje jako wykładowca na Wydziale Weterynarii Uniwersytetu Cambridge, starając się poprawiać zdrowie i dobrostan zwierząt. Jego zainteresowania obejmują stolarkę i ochronę przyrody.

Murray Corke prowadził nasze letnie odosobnienia w Wildze w latach 2014 i 2015, a potem corocznie w Lipowej Dolinie. To dla nas prawdziwy zaszczyt i wielka radość, że również w tym roku będzie nauczał w Polsce.