2008.12.04. Czwarty Trening Uważności

Przyjmuję schronienie w Buddzie,
tym, który pokazuje mi drogę życia.

Przyjmuję schronienie w Darmie,
drodze zrozumienia i miłości.

Przyjmuję schronienie w Sandze,
wspólnocie, żyjącej w harmonii i uważności.

Czwarty trening uważności

Będąc świadomą cierpienia powodowanego przez nieuważne traktowanie słów i nieumiejętność słuchania innych, zobowiązuję się do kultywowania języka pełnego miłości i empatii oraz do głębokiego słuchania innych, tak aby móc przynosić im radość i szczęście, i być w stanie uwolnić ich od cierpienia. Wiedząc, że słowa mogą wywołać zarówno radość jak i cierpienie, decyduję się na mówienie tylko tego, co jest prawdziwe, używając słów, inspirujących radość, nadzieję i wiarę w siebie. Nie będę rozpowszechniać niepewnych wiadomości ani nie będę krytykować czy potępiać rzeczy, których nie jestem pewna. Będę wystrzegać się słów mogących powodować podziały lub niezgodę; słów, które mogą być przyczyną rozpadu rodzin czy społeczności. Zobowiązuję się do czynienia wszystkiego, co jest w mojej mocy, aby godzić ludzi i rozwiązywać konflikty, nawet te najdrobniejsze.