2008.10.23. Trzy Pieczęcie Dharmy

Tym razem chciałbym zaproponować temat bardzo dla mnie ważny - Trzy Pieczęcie Darmy.
Jeżeli miałbym wybrać tylko jedną naukę, wybrałbym właśnie tę.
A najbardziej owocna jest medytacja nad nieistnieniem osobnego ja.

Tekst pochodzi z książki Thaya "Cultuvating the Mind of Love", w której opisuje historię swojej miłości do mniszki.