2008.10.02. Trzeci Trening Uważności

Jak wypada na początku nowego miesiąca, będziemy ponownie recytować tekst schronień i treningów. W tym razem to trzeci trening (tekst znajdziecie poniżej) jako temat przy dzieleniu się. Potem będziemy praktykować sztukę uważnego jedzenia – przez pierwszy kwadrans w milczeniu. I przyjmując sugestię Przemka, na drugim siedzeniu będziemy przodem do siebie (a na pierwszym tyłem tak jak zwykle).

  Trzeci trening uważności

Będąc świadomą cierpienia powodowanego przez niewłaściwe zachowania seksualne, zobowiązuję się do kultywowania odpowiedzialności i do uczenia się sposobów zapewniania bezpieczeństwa i integralności jednostkom, parom, rodzinom i społecznościom. Jestem zdecydowana nie wchodzić w związki seksualne bez miłości i długoterminowego zaangażowania. Aby chronić szczęście swoje i innych, decyduję się honorować własne zobowiązania wobec partnera jak i zobowiązania innych. Będę robić wszystko, co w mojej mocy, aby chronić dzieci przed nadużyciami seksualnymi i aby chronić związki i rodziny przed rozpadem z powodu niewłaściwych zachowań seksualnych.