2008.05.08. Wspieranie naszych rodziców

Witajcie,

tym razem chciałbym, abyśmy porozmawiali o wspieraniu naszych rodziców, kiedy są już starzy.

Jako motto proponuję fragment (zaznaczony na żółto) Dyskursu o szczęściu.


Uśmiechy

 

ROZWAŻANIA O SZCZĘŚCIU - SUTRA

Słyszałem te słowa, kiedy Budda przebywał on w pobliżu Savatthi, w klasztorze Anathapindiki w Gaju Dżeta. Późną nocą zjawił się tam pewien bóg, którego jasność i piękno uczyniło cały Gaj Dżeta promieniejący światłem. Po okazaniu Buddzie wyrazów szacunku, bóg ten zadał mu pytanie w formie wiersza:

Wielu bogów i ludzi pragnie wiedzieć
Co jest największym błogosławieństwem,
Co przynosi spokojne i szczęśliwe życie.
Prosimy Cię, Tathagatho, nauczysz nas?

 

(Odpowiedź Buddy):

 

Nie być związanym z nierozsądnymi,
Żyć w towarzystwie mądrych,
Oddając cześć tym, którzy są tego warci -
To jest prawdziwe szczęście.

Żyć w dobrym otoczeniu,
Siać dobre ziarna
I wiedzieć, że jesteś na dobrej ścieżce -
To jest prawdziwe szczęście.

Mieć szansę uczyć się i wzrastać,
Być wprawnym w swoim zawodzie i zajęciach,
Praktykować wskazania i miłującą mowę -
To jest największe szczęście.

Móc służyć swoim rodzicom i wspierać ich,
Troszczyć się o swoją rodzinę,
Mieć pracę, przynoszącą radość -
To jest największe szczęście.

 Żyć uczciwie, hojnie obdarowywać,
Ofiarowując wsparcie krewnym i przyjaciołom,
Wieść życie bez skazy -
To jest największe szczęście.

 Unikać szkodliwych uczynków,
Nie dać się schwytać alkoholowi i narkotykom,
Wytrwale czynić dobro -
To jest największe szczęście.

 Być skromnym i uprzejmym w obejściu,
Być zadowolonym z prostego życia i wdzięcznym za nie,
Nie tracić okazji uczenia się Darmy -
To jest największe szczęście.

Nie ustawać i być otwartym na zmiany,
Regularnie spotykać mnichów i mniszki,
W pełni brać udział w dyskusjach darmy -
To jest największe szczęście.

 Żyć pracowicie i uważnie,
Przyjmując Szlachetne Prawdy
I urzeczywistniać nirwanę -
To jest największe szczęście.

 Żyć na tym świecie
Z sercem przez ten świat niezmąconym,
Bez żalów i w pokoju -
To jest największe szczęście.

 Ci, którzy tego dokonują,
Są niezwyciężeni, gdziekolwiek się znajdą;
Są zawsze bezpieczni i szczęśliwi -
Szczęście żyje w nich samych.