2008.03.06. Drugi Trening Uważności

Drugi trening uważności

Będąc świadomym cierpienia powodowanego przez wyzysk, niesprawiedliwość społeczną, kradzieże i prześladowania, zobowiązuję się do kultywowania uprzejmości i dobroci oraz do uczenia się sposobów przyczyniania się do zapewnienia dobrego bytu ludziom, zwierzętom, roślinom i minerałom. Będę praktykował wielkoduszność i hojność poprzez dzielenie się swoim czasem, energią i dobrami materialnymi z tymi, którzy znajdują się w rzeczywistej potrzebie. Decyduję się nie kraść i nie posiadać niczego, co powinno należeć do innych. Będę szanować własność innych, ale będę również powstrzymywać innych przed czerpaniem korzyści z cierpienia ludzi lub cierpienia innych żyjących na Ziemi stworzeń i organizmów.
Jest to drugi z pięciu treningów uważności. Czy uczyniłeś wysiłek zrozumienia go i wcielenia w życie w ciągu ostatnich dwóch tygodni?