2007.01.18. Piąty Trening Uważności

Będąc świadomą cierpienia powodowanego przez nieuważną konsumpcję, zobowiązuję się dbać o zdrowie, zarówno fizyczne jak i psychiczne – moje własne, mojej rodziny i mojej społeczności przez praktykowanie uważnego przyjmowania jedzenia, napojów i ogólnie rozumianej konsumpcji. Będę przyjmować tylko takie pożywienie, które wspiera pokój, dobro i radość w moim ciele i świadomości oraz w ciele i świadomości mojej rodziny i społeczności. Jestem zdecydowana nie używać alkoholu i innych toksycznych substancji, ani nie przyjmować pożywienia lub rzeczy, które zawierają substancje toksyczne, jak niektóre programy telewizyjne, czasopisma, książki, filmy czy rozmowy. Jestem świadoma, że niszcząc własne ciało i własną świadomość poprzez spożywanie tych trucizn, zdradzam swoich przodków, rodziców, społeczność i przyszłe pokolenia. Będę pracować nad przekształceniem przemocy, strachu, gniewu i chaosu w sobie i swojej społeczności poprzez praktykowanie odpowiedniej diety dla siebie i innych. Rozumiem, że właściwa dieta jest podstawą samotransformacji i transformacji całego społeczeństwa.

Jest to piąty z pięciu treningów uważności. Czy uczyniłam wysiłek zrozumienia go i wcielenia w życie w ciągu ostatnich dwóch tygodni?