2006

2006.08.10. Pięć Treningów Uważności


Pięć Treningów Uważności stanowi podstawę szczęśliwego życia. Mają one w sobie moc chronienia życia i uczynienia go pięknym i wartościowym. Są również ścieżką, która prowadzi do oświecenia i wyzwolenia.
Proszę posłuchajcie każdego z treningów i odpowiedźcie w duchu ‘tak’ za każdym razem, kiedy zrobiliście wysiłek, aby go zrozumieć, wcielić w życie i przestrzegać.

Pięć Treningów Uważności

Pierwszy trening uważności
Będąc świadomym cierpienia, które pojawia się na skutek niszczenia życia, zobowiązuję się do kultywowania współczucia i do uczenia się sposobów chronienia życia ludzi, zwierząt, roślin i minerałów. Jestem zdecydowany nie zabijać, nie pozwalać innym zabijać i nie wspierać żadnego aktu zabijania na świecie; zarówno w myślach, jak i w sposobie życia.

Jest to pierwszy z pięciu treningów uważności. Czy uczyniłeś wysiłek zrozumienia go i wcielenia w życie w ciągu ostatnich dwóch tygodni?

Drugi trening uważności
Będąc świadomym cierpienia powodowanego przez wyzysk, niesprawiedliwość społeczną, kradzieże i prześladowania, zobowiązuję się do kultywowania uprzejmości i dobroci oraz do uczenia się sposobów przyczyniania się do zapewnienia dobrego bytu ludziom, zwierzętom, roślinom i minerałom. Będę praktykował wielkoduszność i hojność poprzez dzielenie się swoim czasem, energią i dobrami materialnymi z tymi, którzy znajdują się w rzeczywistej potrzebie. Decyduję się nie kraść i nie posiadać niczego, co powinno należeć do innych. Będę szanować własność innych, ale będę również powstrzymywać innych przed czerpaniem korzyści z cierpienia ludzi lub cierpienia innych żyjących na Ziemi stworzeń i organizmów.

Jest to drugi z pięciu treningów uważności. Czy uczyniłeś wysiłek zrozumienia go i wcielenia w życie w ciągu ostatnich dwóch tygodni?

Trzeci trening uważności
Będąc świadomym cierpienia powodowanego przez niewłaściwe zachowania seksualne, zobowiązuję się do kultywowania odpowiedzialności i do uczenia się sposobów zapewniania bezpieczeństwa i integralności jednostkom, parom, rodzinom i społecznościom. Jestem zdecydowany nie wchodzić w związki seksualne bez miłości i długoterminowego zaangażowania. Aby chronić szczęście swoje i innych, decyduję się honorować własne zobowiązanie wobec mojego partnera jak i zobowiązania innych. Będę robił wszystko, co jej w mojej mocy, aby chronić dzieci przed nadużyciami seksualnymi i aby chronić związki i rodziny przed rozpadem z powodu niewłaściwych zachowań seksualnych.

Jest to trzeci z pięciu treningów uważności. Czy uczyniłeś wysiłek zrozumienia go i wcielenia w życie w ciągu ostatnich dwóch tygodni?

Czwarty trening uważności
Będąc świadomym cierpienia powodowanego przez nieuważne traktowanie słów i nieumiejętność słuchania innych, zobowiązuję się do kultywowania języka pełnego miłości i empatii oraz do głębokiego słuchania innych, tak aby móc przynosić im radość i szczęście, i być w stanie uwolnić ich od cierpienia. Wiedząc, że słowa mogą wywołać zarówno radość jak i cierpienie, decyduję się na mówienie tylko tego, co jest prawdziwe, używając słów, inspirujących radość, nadzieję i wiarę w siebie. Nie będę rozpowszechniał niepewnych wiadomości ani nie będę krytykował czy potępiał rzeczy, których nie jestem pewien. Będę wystrzegać się słów mogących powodować podziały lub niezgodę; słów, które mogą być przyczyną rozpadu rodzin czy społeczności. Zobowiązuję się do czynienia wszystkiego, co jest w mojej mocy, aby godzić ludzi i rozwiązywać konflikty, nawet te najdrobniejsze.

Jest to czwarty z pięciu treningów uważności. Czy uczyniłeś wysiłek zrozumienia go i wcielenia w życie w ciągu ostatnich dwóch tygodni?

Piąty trening uważności
Będąc świadomym cierpienia powodowanego przez nieuważną konsumpcję, zobowiązuję się dbać o zdrowie, zarówno fizyczne jak i psychiczne – moje własne, mojej rodziny i mojej społeczności przez praktykowanie uważnego przyjmowanie jedzenia, napojów i ogólnie rozumianej konsumpcji. Będę przyjmował tylko takie pożywienie, które wspiera pokój, dobro i radość w moim ciele, mojej świadomości oraz w ciele i świadomości mojej rodziny i mojej społeczności. Jestem zdecydowany nie używać alkoholu i innych toksycznych substancji, ani nie przyjmować pożywienia lub rzeczy, które zawierają substancje toksyczne, jak na przykład niektóre programy telewizyjne, czasopisma, książki, filmy czy rozmowy. Jestem świadomy, że niszcząc własne ciało i własną świadomość poprzez spożywanie tych trucizn, zdradzam swoich przodków, rodziców, swoją społeczność i przyszłe pokolenia. Będę pracował nad przekształceniem przemocy, strachu, gniewu i chaosu w sobie i swojej społeczności poprzez praktykowanie odpowiedniej diety dla siebie i innych. Rozumiem, że właściwa dieta jest podstawą samotransformacji i transformacji całego społeczeństwa.

Jest to piąty z pięciu treningów uważności. Czy uczyniłeś wysiłek zrozumienia go i wcielenia w życie w ciągu ostatnich dwóch tygodni?