2016.09.27. Tu i teraz

TU I TERAZ

Mamy w sobie, w każdej komórce naszego ciała, Królestwo Boże, Czystą Krainę Buddy. Jeżeli wiemy jak żyć, Królestwo Boże objawi się nam tu i teraz; wystarczy jeden krok żeby tam wejść. Nie musimy umierać, żeby dostać się do Królestwa Bożego. Wręcz przeciwnie - musimy być bardzo żywi.

Piekło jest również zawarte w każdej komórce naszego ciała. To zależy od nas, co wybierzemy. Jeżeli będziemy codziennie podlewać obecne w nas nasiona piekła, wówczas piekło stanie się rzeczywistością, doświadczaną dwadzieścia cztery godziny na dobę. Ale kiedy wiemy, jak codziennie podlewać w sobie nasiona Królestwa Bożego, stanie się ono rzeczywistością, w której żyjemy w każdej chwili naszego życia. Takie jest moje doświadczenie.

Nie ma dnia, w którym nie spacerowałbym po Królestwie Bożym. Czy jestem tutaj, czy gdzieś indziej, zawsze chodzę z uważnością, a ziemia pod moimi stopami jest zawsze Czystą Krainą Buddy. Nikt nie może mi tego zabrać. Królestwo Boże istnieje dla mnie albo tu i teraz – albo nigdy. Nie mieści się ono w czasie i przestrzeni, ono jest w naszych sercach. Musicie rozwinąć zdolność uważnego chodzenia i dotykania Ziemi, jakby to był cud. Jeżeli wiecie, jak powrócić do tu i teraz, jeżeli wiecie jak dotknąć Królestwa Bożego w każdej komórce waszego ciała, pojawi się ono natychmiast, tu i teraz.


Thich Nhat Hanh - "Bądź wolny tam, gdzie jesteś"