2010

2010.11.03 Drugi Trening Uważności

Prawdziwe szczęście

Świadom, świadoma cierpienia powodowanego przez wyzysk, niesprawiedliwość społeczną, kradzież i ucisk, postanawiam praktykować szczodrość w moim sposobie myślenia, mówienia i postępowania. Jestem zdecydowany nie kraść ani nie posiadać niczego, co powinno należeć do innych; będę też dzielić się swoim czasem, energią i środkami materialnymi z tymi, którzy są w potrzebie. Będę praktykować głęboki wgląd, aby dostrzec, że moje własne szczęście i cierpienie jest nierozdzielnie związane ze szczęściem i cierpieniem innych; że prawdziwe szczęście nie jest możliwe bez zrozumienia i współczucia; oraz że pogoń za bogactwem, sławą, władzą i przyjemnościami zmysłowymi może być przyczyną wielkiego cierpienia i rozpaczy. Zdaję sobie sprawę, że szczęście zależy od mojego psychicznego nastawienia, a nie od warunków zewnętrznych oraz, że mogę żyć szczęśliwie w chwili obecnej, po prostu przypominając sobie, że już teraz mam aż nadto powodów do szczęścia. Postanawiam praktykować Właściwy Sposób Zdobywania Środków do Życia - taki, który pozwoli mi przyczyniać się do zmniejszenia cierpień istot żyjących na Ziemi i do odwrócenia procesu globalnego ocieplenia.

JM