2010

2010.10.06 Pierwszy trening uważności

Świadom, świadoma cierpienia powodowanego przez niszczenie życia, zobowiązuję się kultywować wgląd we współbycie i współczucie, i uczyć się sposobów chronienia życia ludzi, zwierząt, roślin i naszej planety Ziemi. Jestem zdecydowany, zdecydowana nie zabijać, nie pozwalać innym zabijać, ani nie wspierać żadnego aktu zabijania w świecie swoim myśleniem ani swoim sposobem życia. Dostrzegając, że szkodliwe działania rodzą się z gniewu, strachu, chciwości i nietolerancji, które z kolei powstają z dualistycznego i dyskryminującego sposobu myślenia, będę kultywować otwartość, niedyskryminowanie i nieprzywiązywanie się do poglądów, aby dzięki temu transformować przemoc, fanatyzm i dogmatyzm w sobie i w świecie.