2010

2010.09.01 Piąty trening uważności

Świadom, świadoma cierpienia powodowanego przez nieuważne przyjmowanie pokarmów, zobowiązuję się dbać o zdrowie, zarówno fizyczne jak i psychiczne – moje własne, mojej rodziny i mojego społeczeństwa. Będę dokładnie obserwować sposób przyjmowania Czterech Rodzajów Pokarmów – żywności, doznań zmysłowych, intencji i świadomości. Jestem też zdecydowany, zdecydowana nie zagłuszać cierpienia przez zatracanie się w konsumpcji. Jestem zdecydowany, zdecydowana nie karmić się jakimikolwiek pokarmami, zawierającymi trucizny: alkoholem, narkotykami, hazardem, czy szkodliwymi treściami zawartymi w książkach, czasopismach, telewizji, internecie, rozmowach.
Aby kontaktować się z odświeżającymi, uzdrawiającymi i odżywiającymi elementami we mnie i wokół mnie, będę praktykować powracanie do chwili bieżącej, nie pozwalając na to, aby żale i smutki odciągały mnie ku przeszłości ani obawy, lęki i pragnienia - ku przyszłości. Będę kontemplować współ-bycie i przyjmować pokarmy w sposób podtrzymujący pokój, radość i dobrobyt w moim ciele i mojej świadomości oraz w kolektywnym ciele i świadomości mojej rodziny, społeczności i naszej Ziemi