2010

2010.08.11 Czwarty trening uważności

Mowa pełna miłości i głębokie słuchanie

Świadom, świadoma cierpienia powodowanego przez nieuważną mowę i nieumiejętność słuchania innych, postanawiam kultywować mowę pełną miłości i empatii oraz współczujące słuchanie, aby uwolnić od cierpienia siebie i innych oraz przyczynić się do pojednania i pokoju między ludźmi, grupami religijnymi, narodami i państwami.

Wiedząc, że słowa mogą wywołać zarówno radość jak i cierpienie, postanawiam mówić tylko to, co jest prawdziwe, używając słów, które budzą radość, nadzieję i wiarę w siebie.

 

Postanawiam milczeć, gdy czuję, że ujawnia się we mnie gniew. Będę praktykować uważne oddychanie i chodzenie, aby rozpoznać ten gniew, zobaczyć jego głębokie korzenie, szczególnie w moich mylnych wyobrażeniach i braku zrozumienia cierpienia swojego i drugiej osoby. Będę mówić i słuchać w sposób, który pomoże mi i drugiej osobie złagodzić cierpienie i zobaczyć drogę wyjścia z trudnej sytuacji.

 

Jestem zdecydowany, zdecydowana nie rozpowszechniać niepewnych wiadomości i nie wypowiadać słów mogących powodować podziały lub niezgodę. Będę praktykować właściwą postawę, która wzmocni moją umiejętność rozumienia, odczuwania miłości, radości i otwartości, i stopniowo przekształci mój gniew, agresję i strach, które leżą głęboko w mojej świadomości.

 

(Andrzej, pierwsze spotkanie na Tureckiej)