2010

2010.06.10 Drugi Trening Uważności

Witajcie,

zapraszam wszystkich na spotkanie po dwutygodniowej przerwie.

W tekście Drugiego Treningu Uważności zwróciło moją uwagę zdanie: "...będę też dzielić się swoim czasem, energią i środkami materialnymi z tymi, którzy są w potrzebie."

Pomyślałem, ze każde z nas jest w potrzebie - spróbujmy więc dać wszystkim (w tym sobie czas, kiedy jesteśmy razem. I dawajmy tak, żebyśmy wiedzieli, że dajemy.

Jeśli znalazłby się ktoś, kto chciałby podarować innym coś do jedzenia - bardzo proszę o list.

Janek

 

Prawdziwe szczęście

Świadom, świadoma cierpienia, powodowanego przez wyzysk, niesprawiedliwość społeczną, kradzież i ucisk, postanawiam praktykować szczodrość w moim sposobie myślenia, mówienia i postępowania.

Jestem zdecydowany, zdecydowana nie kraść ani nie posiadać niczego, co powinno należeć do innych; będę też dzielić się swoim czasem, energią i środkami materialnymi z tymi, którzy są w potrzebie.

Będę praktykować głęboki wgląd, aby dostrzec, że moje własne szczęście i cierpienie jest nierozdzielnie związane ze szczęściem i cierpieniem innych; że prawdziwe szczęście nie jest możliwe bez zrozumienia i współczucia; oraz że pogoń za bogactwem, sławą, władzą i przyjemnościami zmysłowymi może być przyczyną wielkiego cierpienia i rozpaczy.

Zdaję sobie sprawę, że szczęście zależy od mojego psychicznego nastawienia, a nie od warunków zewnętrznych oraz, że mogę żyć szczęśliwie w chwili obecnej, po prostu przypominając sobie, że już teraz mam aż nadto powodów do szczęścia.

Postanawiam praktykować Właściwy Sposób Zdobywania Środków do Życia - taki, który pozwoli mi przyczyniać się do zmniejszenia cierpień istot żyjących na Ziemi i do odwrócenia procesu globalnego ocieplenia.
(Tłumaczenie: Paweł)