2010

2010.02.11 Piąty Trening Uważności - Pokarm i uzdrawianie

Szanowni Sangowicze,

zapraszam we czwartek (tzn. jutro) na medytację, dzielenie się i wspólne bycie razem. Już od g.18 będzie na Chocimskiej na to przestrzeń - formalnie zaczynamy jak zwykle od 18:45.

Będzie recytacja treningów uważności, a potem jako punkt startowy do dzielenia się mamy trening pod tytułem "Pokarm i uzdrawianie", piąty i ostatni, który w nowej wersji został tłumaczony (przez Janka i Pawła) na język polski.

Do zobaczenia!

Michael

==================================

Pokarm i uzdrawianie

 

Świadom, świadoma cierpienia powodowanego przez nieuważną konsumpcję, jestem zdecydowany, zdecydowana - poprzez praktykowanie uważnego jedzenia, picia i konsumowania - dbać o zdrowie, zarówno fizyczne jak i psychiczne, moje własne, mojej rodziny i mojego społeczeństwa. Będę wnikliwie obserwować swój sposób przyjmowania Czterech Rodzajów Pokarmów – żywności, doznań zmysłowych, intencji i , woli oraz świadomości.

Jestem zdecydowany, zdecydowana nie używać alkoholu, narkotyków, hazardu i jakichkolwiek produktów, zawierających trucizny – jak niektóre strony internetowe, gry komputerowe, programy telewizyjne, filmy, czasopisma, książki i rozmowy.

Aby kontaktować się z odświeżającymi, uzdrawiającymi i odżywiającymi elementami we mnie i wokół mnie, będę praktykować powracanie do chwili bieżącej, nie pozwalając aby żale i smutki odciągały mnie ku przeszłości ani obawy, lęki i pragnienia - ku przyszłości.

Jestem zdecydowany, zdecydowana nie zagłuszać samotności, niepokoju i cierpienia przez zatracanie się w konsumpcji.

Będę kontemplować współ-bycie i konsumować w sposób podtrzymujący pokój, radość i zdrowie w moim ciele i mojej świadomości oraz w zbiorowym ciele i świadomości mojej rodziny, społeczeństwa i naszej Ziemi.

 

Nourishment and Healing

 

Aware of the suffering caused by unmindful consumption, I am committed to cultivating good health, both physical and mental, for myself, my family, and my society by practicing mindful eating, drinking, and consuming. I will practice looking deeply into my consumption of the Four Kinds of Nutriments, namely edible foods, sense impressions, volition, and consciousness. I am determined not to use alcohol, drugs, gambling or any other products which contain toxins, such as certain websites, electronic games, TV programs, films, magazines, books, and conversations. I will practice coming back to the present moment to be in touch with the refreshing, healing and nourishing elements in me and around me, not letting regrets and sorrow drag me back into the past nor letting anxieties, fear or craving pull me out of the present moment. I am determined not to try to cover up loneliness, anxiety or other suffering by losing myself in consumption. I will contemplate interbeing and consume in a way that preserves peace, joy, and well-being in my body and consciousness and in the collective body and consciousness of my family, my society and our Earth.