2010

2010.03.04 Trzy Schronienia


(śpiewy)
Przyjmuję schronienie w Buddzie - tym, który pokazuje mi drogę życia.
Przyjmuję schronienie w Dharmie - drodze zrozumienia i miłości.
Przyjmuję schronienie w Sandze - społeczności, żyjącej w harmonii i uważności.

Żyjąc w schronieniu Buddy, jasno widzę w tym świecie drogę światła i piękna.
Żyjąc w schronieniu Dharmy, uczę się otwierać wiele bram na ścieżce przemian.
Żyjąc w schronieniu Sanghi, czuję wsparcie jasnego światła, utrzymującego mą praktykę wolną od przeszkód.

 

Przyjmując schronienie w Buddzie we mnie, chcę pomagać wszystkim ludziom, aby dostrzegli własną przebudzoną naturę, urzeczywistniając umysł miłości.
Przyjmując schronienie w Dharmie we mnie, chcę pomagać wszystkim ludziom osiągać doskonałość na drodze praktyki i iść razem na drodze oswobodzenia.
Przyjmując schronienie w Sandze we mnie, chcę pomagać wszystkim ludziom w budowie poczwórnej społeczności, aby przyjąć wszystkie istoty i wspierać ich przemianę.

(komentarze)


Kiedy recytujemy Pięć Treningów Uważności czy śpiewamy sutry, praktykujemy przyjmowanie schronienia w Trzech Klejnotach. Kiedy praktykujemy Dotykanie Ziemi okazujemy wdzięczność Buddzie, Dharmie i Sandze. Przyjmowanie schronienia to dostrzeżenie tego, co piękne, prawdziwe, dobre - i wytrwałe dążenie ku temu. Przyjmowanie schronienia to uświadamianie sobie własnej zdolności do rozumienia i miłości.Budda jest tym, który pokazuje nam drogę życia. Budda to osoba, żyjącą 2600 lat temu, ale i wszyscy nauczyciele, którzy nas z nim łączą. Budda to również przebudzona natura wszystkich istot. Buddą jest każdy element Wszechświata, pokazujący nam drogę zrozumienia i miłości. Jasne spojrzenie dziecka czy promień słońca, pozwalający kwiatu rozwinąć swoje piękno – też mają w sobie naturę przebudzenia.Dharma to nauki miłości i zrozumienia. To nauki Buddy historycznego i jego potomków, w formie rozpraw, komentarzy i wskazań, pokazujące nam ścieżkę, prowadzącą do pokoju, głębokiego wglądu, miłości i zrozumienia. Dharma to wszystkie elementy naszego świata i naszej świadomości, które prowadzą nas po ścieżce oswobodzenia. Żywa Dharma jest w każdym zakątku Wszechświata. Przepływająca chmura cicho głosi wolność, a opadający liść wygłasza mowę Dharmy o praktyce odpuszczania. Kiedy uważnie oddychasz, uważnie idziesz czy patrzysz na kogoś wzrokiem zrozumienia i miłości – dajesz cichą mowę Dharmy.Sangha jest społecznością, żyjącą w harmonii i uważności. Twoi nauczyciele, przyjaciele i ty – wszyscy jesteście członkami twojej Sanghi. Członkinią twojej Sanghi może też być leśna ścieżka, wspierająca cię na drodze przemiany. Z Sanghą możesz dzielić swoje radości i smutki. Możesz się odprężyć, zanurzony w jej cieple i sile. Sangha jest rzeką, płynącą i meandrującą odpowiednio do warunków, jakie napotyka. Przyjmując schronienie w Sandze, łączymy się ze strumieniem życia, płynąc i stając się jednym z naszymi siostrami i braćmi w praktyce. Twoja praktyka stanie się z Sanghą łatwiejsza i przyjemniejsza.