2010

2010.01.07 Czwarty trening uważności - miłująca mowa i głębokie słuchanie

Drodzy, witajcie w nowym roku!
zapraszam w najbliższy czwartek na spotkanie naszej sanghi. Po wspólnej medytacji, tak jak zwykle, każdy może podzielić się z sanghą tym, z czym przychodzi, co aktualnie przeżywa, co czuje. Następnie, jak w każdy pierwszy czwartek miesiąca przeczytamy Pięć Treningów Uważności. Szczególną uwagę zwrócimy tym razem na Czwarty Trening o mowie pełnej miłości i głębokim słuchaniu. W Plum Village w minionym roku zmieniono brzmienie tego treningu tak, aby odpowiadał on bardziej potrzebom współczesnego zachodniego społeczeństwa. Chcielibyśmy bliżej zastanowić się nad tymi zmianami i porozmawiać o tym, jak rozumiemy ten trening, co jest zrozumiałe, co nie i jak możemy go przetłumaczyć, zredagować, zmienić tak, abyśmy czuli, że najbardziej przybliża nas do życia uważnego i szczęśliwego. Nie chcemy zagubić się w dyskusjach o słowach, ale chcemy wejrzeć w ich znaczenie dla nas. Ważne jest, abyśmy powiedzieli, co czujemy słysząc nową wersję tego tekstu.
Tekst starej i zmienionej wersji czwartego treningu zamieszczam poniżej.
Proszę, przyjdźcie tak, abyśmy o 18.45 wszyscy już siedzieli razem w ciszy i skupieniu. Można przychodzić już od godz. 18.
Pawle, dzięki, że zgodziłeś się przygotować dla nas posiłek.
uściski
Andrzej

 

Stara wersja 4 Treningu Uważności

Świadom, świadoma cierpienia powodowanego przez nieuważną mowę i nieumiejętność słuchania innych, zobowiązuję się kultywować mowę pełną miłości i empatii oraz głębokie słuchanie, aby dawać innym radość i szczęście, i być w stanie uwolnić ich od cierpienia. Wiedząc, że słowa mogą wywołać zarówno radość jak i cierpienie, decyduję się mówić tylko to, co jest prawdziwe, używając słów, które budzą radość, nadzieję i wiarę w siebie. Nie będę rozpowszechniać niepewnych wiadomości ani krytykować czy potępiać rzeczy, których nie jestem pewien, pewna. Będę wystrzegać się słów, mogących powodować podziały lub niezgodę; słów, które mogłyby stać się przyczyną rozpadu rodzin czy społeczności. Zobowiązuję się dokładać wszelkich starań, aby doprowadzać do pojednania i rozwiązywać konflikty, nawet te najdrobniejsze.

 

Nowa wersja 4 Treningu Uważności

 

Mowa pełna miłości i głębokie słuchanie

 

Świadom, świadoma cierpienia powodowanego przez nieuważną mowę i nieumiejętność słuchania innych, postanawiam kultywować mowę pełną miłości i empatii oraz współczujące słuchanie, aby uwolnić od cierpienia siebie i innych oraz przyczynić się do pojednania i pokoju między ludźmi, grupami religijnymi, narodami i państwami.

Wiedząc, że słowa mogą wywołać zarówno radość jak i cierpienie, postanawiam mówić tylko to, co jest prawdziwe, używając słów, które budzą radość, nadzieję i wiarę w siebie.

 

Postanawiam milczeć, gdy czuję, że ujawnia się we mnie gniew. Będę praktykować uważne oddychanie i chodzenie, aby rozpoznać ten gniew, zobaczyć jego głębokie korzenie, szczególnie w moich mylnych wyobrażeniach i braku zrozumienia cierpienia swojego i drugiej osoby. Będę mówić i słuchać w sposób, który pomoże mi i drugiej osobie złagodzić cierpienie i zobaczyć drogę wyjścia z trudnej sytuacji.

 

Jestem zdecydowany, zdecydowana nie rozpowszechniać niepewnych wiadomości i nie wypowiadać słów mogących powodować podziały lub niezgodę. Będę praktykować właściwą postawę, która wzmocni moją umiejętność rozumienia, odczuwania miłości, radości i otwartości, i stopniowo przekształci mój gniew, agresję i strach, które leżą głęboko w mojej świadomości.

 

Najważniejsze zmiany:

Dodano fragment o postępowaniu w gniewie: Postanawiam nie odzywać się, gdy czuję, że pojawia się we mnie gniew. Będę praktykował uważne oddychanie i chodzenie, aby rozpoznać mój gniew, zobaczyć jego głębokie korzenie, szczególnie w moich mylnych wyobrażeniach i braku zrozumienia cierpienia swojego i drugiej osoby. Będę mówił i słuchał w sposób, który pomoże mi i drugiej osobie załagodzić cierpienie i zobaczyć drogę wyjścia z trudnej sytuacji.

Dodano intencję właściwej mowy i słuchania, aby przyczynić się do pojednania i pokoju między ludźmi, grupami religijnymi, narodami i państwami.

Usunięto: Nie będę rozpowszechniać niepewnych wiadomości ani krytykować czy potępiać rzeczy, których nie jestem pewien, pewna.

Zmieniono wyrażenie angielskie: “words that inspire self-confidence” na “words that inspire confidence”.