2009

2009.01.08. Piąty Trening Uważności

Świadom, świadoma cierpienia powodowanego przez nieuważną konsumpcję, zobowiązuję się dbać o zdrowie, zarówno fizyczne jak i psychiczne – moje własne, mojej rodziny i mojego społeczeństwa, praktykując uważność w przyjmowaniu jedzenia i napojów oraz ogólnie rozumianej konsumpcji. Będę przyjmować tylko takie pożywienie, które sprzyja pokojowi, dobru i radości w moim ciele i świadomości oraz w ciele i świadomości mojej rodziny i społeczeństwa. Jestem zdecydowany, zdecydowana nie używać alkoholu i innych środków odurzających, i wystrzegać się toksycznych pokarmów bądź innych rzeczy zawierających treści toksyczne, jak niektóre programy telewizyjne, czasopisma, książki, filmy czy rozmowy. Jestem świadom, świadoma, że niszcząc własne ciało i świadomość poprzez spożywanie tych trucizn, zdradzałbym, zdradzałabym swoich przodków, rodziców, społeczeństwo i przyszłe pokolenia. Będę pracować nad przekształceniem przemocy, strachu, gniewu i zamętu w sobie i w społeczeństwie, praktykując dietę odpowiednią dla mnie i społeczeństwa. Rozumiem, że właściwa dieta ma nieocenione znaczenie dla transformacji mojej i całego społeczeństwa.

Jest to piąty z pięciu treningów uważności. Czy w ostatnim okresie uczyniłem, uczyniłam wysiłek zrozumienia go i wcielenia w życie?