2009

2009.12.03. Trzeci trening uważności - Prawdziwa miłość

Witajcie,
chciałbym zaprosić wszystkich na spotkanie czwartkowe.
Jak w każdy pierwszy czwartek miesiąca, będziemy recytować Pięć Treningów Uważności (w starej wersji), a potem podzielimy się naszymi przemyśleniami, odczuciami, impresjami na temat treningu trzeciego, który teraz nosi tytuł: "Prawdziwa miłość".
Z doświadczeń rozmów o dwóch pierwszych treningach wiemy, że nowa redakcja budzi sporo uczuć.
Może to dobrze - odnawia to nasze spojrzenie na Treningi, pozwala też zastanowić się, skąd się te uczucia biorą...

Tekst, zarówno w wersji angielskiej jak i polskiej, możecie znaleźć poniżej.

Przyjdźmy przed 18:30 (ktoś będzie już od 18), usiądźmy i czekajmy na dzwon...

Janek

A potem zapraszam na coś lekkiego i prostego do jedzenia


True Love

Aware of the suffering caused by sexual misconduct, I am committed to cultivating responsibility and learning ways to protect the safety and integrity of individuals, couples, families, and society. Knowing that sexual desire is not love, and that sexual activity motivated by craving always harms myself as well as others, I am determined not to engage in sexual relations without true love and a deep, long-term commitment made known to my family and friends. I will do everything in my power to protect children from sexual abuse and to prevent couples and families from being broken by sexual misconduct. Seeing that body and mind are one, I am committed to learning appropriate ways to take care of my sexual energy and cultivating loving kindness, compassion, joy and inclusiveness which are the four basic elements of true love, for my greater happiness and the greater happiness of others. Practicing true love, we know that we will continue beautifully in the future.

 

Prawdziwa miłość

Świadom, świadoma cierpienia powodowanego przez niewłaściwe zachowania seksualne, jestem zdecydowany, zdecydowana kultywować odpowiedzialność i uczyć się sposobów ochrony bezpieczeństwa i integralności każdej osoby, jak również par, rodzin i społeczeństwa. Wiedząc, że pożądanie seksualne nie jest miłością i że działania seksualne motywowane pożądaniem zawsze krzywdzą mnie i innych, jestem zdecydowany, zdecydowana nie angażować się w związki seksualne bez prawdziwej miłości i głębokiego, trwałego zaangażowania, zakomunikowanych mojej rodzinie i przyjaciołom. Będę robić wszystko, co w mojej mocy, aby chronić dzieci przed nadużyciami seksualnymi i nie dopuszczać do rozpadu związków i rodzin wskutek niewłaściwych zachowań seksualnych. Wiedząc, że ciało i umysł są jednym, jestem zdecydowana, zdecydowany uczyć się sposobów opiekowania się moją energią seksualną i – aby budować szczęście swoje i innych - kultywować cztery podstawowe elementy prawdziwej miłości: miłującą dobroć, współczucie, radość i otwartość.
Wiemy, że praktykując prawdziwą miłość, będziemy dalej pięknie żyć w przyszłości.

tłumaczenie: Janek

Stary tekst:

Trzeci trening uważności

Świadom, świadoma cierpienia powodowanego przez niewłaściwe zachowania seksualne, zobowiązuję się kultywować odpowiedzialność i uczyć się sposobów ochrony bezpieczeństwa i integralności każdej osoby, jak również par, rodzin i społeczeństwa. Jestem zdecydowany, zdecydowana nie wchodzić w związki seksualne bez miłości i trwałego zaangażowania. Aby chronić szczęście swoje i innych, decyduję się honorować własne zobowiązania, jak również zobowiązania innych. Będę robić wszystko, co w mojej mocy, aby chronić dzieci przed nadużyciami seksualnymi i nie dopuszczać do rozpadu związków i rodzin wskutek niewłaściwych zachowań seksualnych.