2009

2009.11.05. Nowy drugi trening uważności

Drodzy,

W najbliższy czwartek - pierwszy w tym miesiącu - tematem będzie Drugi Trening Uważności.

Przesyłam w załączniku tekst tego Treningu - w wersji dotychczasowej (wcześniejszej) oraz jego aktualną wersję - przygotowaną w Plum Village w tym roku.

Do zobaczenia.

Uśmiechy,

Maja
 

 

Pięć treningów uważności – Wprowadzenie

Siostry i bracia we wspólnocie, nadeszła radosna chwila, gdy mamy wspólnie przypomnieć sobie Pięć Treningów Uważności. Pięć Treningów Uważności reprezentuje buddyjską wizję globalnej duchowości i globalnej etyki. Stanowią one konkretny wyraz nauczania Buddy na temat Czterech Szlachetnych Prawd i Szlachetnej Ośmiorakiej Ścieżki, ścieżki właściwego zrozumienia i prawdziwej miłości, prowadzącej do uzdrowienia, przemiany i szczęścia w nas i w świecie. Praktykować Pięć Treningów Uważności znaczy kultywować wgląd w naturę współbycia, czyli Właściwy Pogląd, zdolny usuwać wszelkie ułomności w rodzaju dyskryminacji, nietolerancji, gniewu, strachu i rozpaczy. Jeśli żyjemy zgodnie z Pięcioma Treningami Uważności, to już idziemy ścieżką bodhisattwy. Wiedząc, że znajdujemy się na tej ścieżce, nie zatracamy się w zamęcie co do naszego teraźniejszego życia ani w obawach o przyszłość.

Drugi trening uważności (wersja dotychczasowa - wcześniejsza)
Świadom, świadoma cierpienia powodowanego przez wyzysk, niesprawiedliwość społeczną, kradzieże i prześladowania, zobowiązuję się kultywować uprzejmość i dobroć oraz uczyć się sposobów działania dla dobra ludzi, zwierząt, roślin i minerałów. Będę praktykować wielkoduszność i hojność poprzez dzielenie się swoim czasem, energią i dobrami materialnymi z tymi, którzy znajdują się w rzeczywistej potrzebie. Jestem zdecydowany, zdecydowana nie kraść ani nie posiadać niczego, co powinno należeć do innych. Będę szanować cudzą własność, ale będę również powstrzymywać innych przed czerpaniem korzyści z cierpienia ludzi lub cierpienia innych gatunków żyjących na Ziemi.
Jest to drugi z pięciu treningów uważności. Czy w ostatnim okresie uczyniłem, uczyniłam wysiłek zrozumienia go i wcielenia w życie?

 

Drugi trening uważności (wersja obecnie proponowana)

Świadom, świadoma cierpienia powodowanego przez wyzysk, niesprawiedliwość społeczną, kradzież i ucisk, postanawiam praktykować szczodrość w moim sposobie myślenia, mówienia i postępowania. Jestem zdecydowany nie kraść ani nie posiadać niczego, co powinno należeć do innych; będę też dzielić się swoim czasem, energią i środkami materialnymi z tymi, którzy są w potrzebie. Będę praktykować głęboki wgląd, aby dostrzec, że moje własne szczęście i cierpienie jest nierozdzielnie związane ze szczęściem i cierpieniem innych; że prawdziwe szczęście nie jest możliwe bez zrozumienia i współczucia; oraz że pogoń za bogactwem, sławą, władzą i przyjemnościami zmysłowymi może być przyczyną wielkiego cierpienia i rozpaczy. Zdaję sobie sprawę, że szczęście zależy od mojego psychicznego nastawienia, a nie od warunków zewnętrznych oraz, że mogę żyć szczęśliwie w chwili obecnej, po prostu przypominając sobie, że już teraz mam aż nadto powodów do szczęścia. Postanawiam praktykować Właściwy Sposób Zdobywania Środków do Życia - taki, który pozwoli mi przyczyniać się do zmniejszenia cierpień istot żyjących na Ziemi I do odwrócenia procesu globalnego ocieplenia.
(Tłumaczenie: Paweł)

Oryginał:
Aware of the suffering caused by exploitation, social injustice, stealing, and oppression, I am committed to practicing generosity in my thinking, speaking and acting. I am determined not to steal and not to possess anything that should belong to others; and I will share my time, energy, and material resources with those who are in need. I will practice looking deeply to see that the happiness and suffering of others are not separate from my own happiness and suffering; that true happiness is not possible without understanding and compassion; and that running after wealth, fame, power and sensual pleasures can bring much suffering and despair. I am aware that happiness depends on my mental attitude and not on external conditions, and I can live happily in the present moment simply by remembering that I already have more than enough conditions to be happy. I am committed to practicing Right Livelihood so that I can help reduce the suffering of living beings on Earth and reverse the process of global warming.