2009

2009.07.30. Co to znaczy kochać siebie?

When I started loving myself” (wiersz napisany przez Chaplina najprawdopodobniej w dniu 70. urodzin 6 kwietnia 1959 roku)

Kiedy zacząłem kochać siebie
Zrozumiałem że zawsze i w każdych okolicznościach
jestem na właściwym miejscu we właściwym czasie
I zrozumiałem, że wszystko co mi sie przydarza jest właściwe -
od tej chwili czuję spokój.
Dzisiaj wiem: to się nazywa ZAUFANIE.

Kiedy zacząłem kochać siebie zrozumiałem jak bardzo mogę kogoś urazić
kiedy próbuję coś na nim wymusić
mimo, że wiem, że to nie ten czas, a ten ktoś nie jest na to gotowy
nawet jeśli tym kimś jestem ja sam.
Dzisiaj wiem: to się nazywa SZACUNEK.

Kiedy zacząłem kochać siebie
Mogłem rozpoznać, że mój ból i żal
to po prostu wskazówki jak żyć w zgodzie z moja prawdą.
Dzisiaj wiem: to się nazywa BYCIE SOBĄ.

Kiedy zacząłem kochać siebie
Przestałem marzyć o innym życiu
zobaczyłem, że wszystko wokół mnie to zaproszenie do wzrostu
Dziś wiem: to się nazywa DOJRZAŁOŚĆ.

Przestałem pozbawiać się wolnego czasu
I przestałem robić kolejne wspaniałe plany na przyszłość
Dzisiaj robię tylko to, co sprawia mi przyjemność
i co raduje moje serce
w moim własnym stylu i we własnym tempie
Dzisiaj wiem: to się nazywa SZCZEROŚĆ.

Kiedy zacząłem kochać siebie
Uciekłem przed wszystkim, co nie było dla mnie zdrowe
od potraw, ludzi, rzeczy, sytuacji
tego, co ciągnie mnie w dół i daleko od siebie samego
z początku nazywałem to “zdrowym egoizmem”
ale dzisiaj wiem: to się nazywa MIŁOŚĆ DO SAMEGO SIEBIE.

Kiedy zacząłem kochać siebie
przestałem chcieć mieć zawsze rację
i dzięki temu mniej się mylę.
Dzisiaj to rozpoznaję: to się nazywa POKORA.

Kiedy zacząłem kochać siebie
Przestałem żyć przeszłością
I bać się o przyszłość
teraz żyję tylko w tej chwili, gdzie WSZYSTKO się wydarza
tak własnie żyję dzień po dniu i nazywam to ŚWIADOMOŚCIĄ.

Kiedy zacząłem kochać siebie
Uświadomiłem sobie, że moje własne myśli
sprawiają, że jestem chory i nieszczęśliwy.
Kiedy sięgnąłem do mojego serca
mój umysł zyskał ważnego partnera
To połączenie nazywam MĄDROŚCIĄ SERCA.

Nie musimy się bać dalszych dyskusji
konfliktów z samymi sobą i innymi
przecież nawet gwiazdy czasem się zderzają
i tworzą nowe światy.
Dziś wiem: TO JEST TO ŻYCIE.
 

----------------------------------------------------

When I started loving myself” apparently by Charlie Chaplin written on his 70th birthday on April 16, 1959:
When I started loving myself
I’ve understood that I’m always and at any given opportunity
in the right place at the right time.
And I’ve understood that all that happens is right –
from then on I could be calm.
Today I know: It’s called TRUST.
When I started to love myself I understood how much it can offend somebody
When I try to force my desires on this person,
even though I knew the time was not right and the person was not ready for it,
and even though this person was me.
Today I know: It’s called “RESPECT”.
When I started loving myself
I could recognize that emotional pain and grief
are just warnings for me to not live against my own truth.
Today I know: It’s called AUTHENTICALLY BEING.
When I started loving myself
I have stopped longing for another life
and could see that everything around me was a request to grow.
Today I know: It’s called MATURITY.
When I started loving myself
I’ve stopped depriving myself of my free time
and I’ve stopped sketching further magnificent projects for the future.
Today I only do what’s fun and joy for me,
what I love and what makes my heart laugh,
in my own way and in my tempo.
Today I know: it’s called HONESTY.
When I started loving myself
I’ve escaped from all what wasn’t healthy for me,
from dishes, people, things, situations
and from everyhting pulling me down and away from myself.
In the beginning I called it the “healthy egoism”,
but today I know: it’s called SELF-LOVE.
When I started loving myself
I’ve stopped wanting to be always right
thus I’ve been less wrong.
Today I’ve recognized: it’s called HUMBLENESS.
When I started loving myself
I’ve refused to live further in the past
and to worry about my future.
Now I live only at this moment where EVERYTHING takes place,
like this I live every day and I call it CONSCIOUSNESS.
When I started loving myself
I recognized, that my thinking
can make me miserable and sick.
When I though requested for my heart forces,
my mind got an important partner.
I call this connection today HEART WISDOM.
We do not need to fear further discussions,
conflicts and problems with ourselves and others
since even stars sometimes bang on each other
and create new worlds.
Today I know: THIS IS THIS LIFE!

--------------------------------------------------------