2009

2009.04.02 Drugi Trening Uważności

Świadom, świadoma cierpienia powodowanego przez wyzysk, niesprawiedliwość społeczną, kradzieże i prześladowania, zobowiązuję się kultywować uprzejmość i dobroć oraz uczyć się sposobów działania dla dobra ludzi, zwierząt, roślin i minerałów. Będę praktykować wielkoduszność i hojność poprzez dzielenie się swoim czasem, energią i dobrami materialnymi z tymi, którzy znajdują się w rzeczywistej potrzebie. Jestem zdecydowany, zdecydowana nie kraść ani nie posiadać niczego, co powinno należeć do innych. Będę szanować cudzą własność, ale będę również powstrzymywać innych przed czerpaniem korzyści z cierpienia ludzi lub cierpienia innych gatunków żyjących na Ziemi.

Jest to drugi z pięciu treningów uważności. Czy w ostatnim okresie uczyniłem, uczyniłam wysiłek zrozumienia go i wcielenia w życie?