2017.09.11 Zaangażowanie

Prawdziwe zaangażowanie odzwierciedla nasze głębokie dążenie do podążania drogą transformacji i wyzwolenia oraz zadawania pytań, dotyczących życia, które prowadziliśmy – ze wszystkimi jego ideami, koncepcjami, pragnieniami – a także sposobami zaspokajania ego poprzez bogactwo, sławę, wiedzę i pozycję. Najcenniejszym pragnieniem jest poddanie się życiu, w którym „bycie” jest ważniejsze niż „posiadanie”, gdzie samotność egoizmu i jego ograniczające sposoby widzenia i doświadczania otwierają się na innych i na życie – takie, jakie jest. Zaangażowanie to radosna gotowość do odejścia od naszych pojęć, odsłonięcia się w procesie rozpraszania naszej egzystencjalnej niewiedzy i powrotu do naszego prawdziwego domu.

Zaangażowanie oznacza otwarte wplecenie się, bez przytrzymywania czegokolwiek. Często jest to postrzegane negatywnie jako „rezygnacja”, czemu towarzyszy wahanie i strach. Bezpieczniejsze, bardziej nam znane może wydawać się nam bycie zwykłym uczestnikiem – tak, aby móc utrzymać nasze idee i koncepcje, a dodać tylko to, co uważamy za dobre. Ale życie w Sandze staje się wtedy tylko okazją do zdobycia nowej wiedzy, otrzymania treningu czy rozwiązywania osobistych problemów psychologicznych.

Sangha to proces – czasami dość wymagający i stawiający przed nami wyzwania – przekształcania całej naszej istoty. To, co wygląda na styl życia, jest w rzeczywistości wyrazem życia duchowego. Prawdziwa Sangha oferuje środowisko wzrostu duchowego, odprężające i delikatne, ale głębokie i zupełne.

Friends on the Path, rozdz. 6