2017.03.06 Trzeci Trening Uważności

Świeccy uczniowie Buddy odchodzą od niewłaściwych zachowań seksualnych, zaprzestają niewłaściwych zachowań seksualnych i chronią każdego – tych pod opieką ojca, matki, jednakowo ojca, jak i matki; ich starszych sióstr i starszych braci; ich przybranych rodziców czy innych przybranych; tych tej samej płci; żony, córki, męża czy syna innych; zgwałconych, napadniętych i torturowanych seksualnie i tych, którzy się prostytuują. Świeccy uczniowie buddy wykorzeniają w sobie jakikolwiek zamiar niewłaściwych zachowań seksualnych.

Ten trening uważności ma na celu ochronę integralności jednostek, par i rodzin. Podobnie jak dwa pierwsze treningi uważności, mówi przede wszystkim o umyśle. Jeśli będziemy nosić ten trening uważności w umyśle i sercu, wykorzenimy skłonności do niewłaściwych zachowań seksualnych. Jeśli ten trening uważności praktykujemy w swoim sercu, będziemy w stanie chronić szczęście innych bez żadnego wysiłku. Tak wiele tragedii wynika z niewłaściwych zachowań seksualnych, z życia w sposób nieodpowiedzialny. Tak wiele rodzin zostało rozbitych przez niewłaściwe zachowania seksualne; tak wiele dzieci było ofiarami przemocy seksualnej. Jeśli naprawdę rozważamy szczęście i przyszły dobrostan innych, jeśli chcemy móc ich chronić, to nawet myśl o niewłaściwym postępowaniu seksualnym nie pojawi się w naszym umyśle.