2014

2014.08.25. Rozprawa o miłości


On lub ona, którzy chcą osiągnąć pokój, powinni ćwiczyć się w szczerości, skromności i praktykować mowę pełną miłości. Powinni wiedzieć, jak żyć prosto i szczęśliwie, ze spokojnym umysłem i jak nie dać się ponieść chciwości i emocjom, odczuwanym przez większość. Niech nie robią niczego, co nie będzie akceptowane przez mędrców.

(A oto co on lub ona powinni kontemplować):

Oby wszyscy byli szczęśliwi i bezpieczni, i oby ich serca były wypełnione radością. Oby wszystkie istoty żyły bezpiecznie i w pokoju – słabe czy silne, wysokie czy niskie, duże czy małe, widzialne czy niewidzialne, bliskie czy dalekie, te, które już przyszły na świat czy jeszcze nienarodzone. Oby wszystkie żyły w niezakłóconym spokoju.

Niech nikt nie krzywdzi nikogo. Niech nikt nie czyha na niczyje życie. Niech nikt w gniewie lub złości nie życzy nikomu nic złego.

Podobnie jak matka, która kocha i z narażeniem własnego życia chroni swoje jedyne dziecko, tak i my powinniśmy pielęgnować bezgraniczną miłość do wszystkich istot w całym kosmosie. Sprawmy, aby nasza bezgraniczna miłość przeniknęła cały wszechświat wzdłuż i wszerz.

Nasza miłość nie spotka żadnych przeszkód. Nasze serca będą całkowicie wolne od nienawiści i wrogości. Stojąc czy chodząc, siedząc czy leżąc, dopóki jesteśmy uważni, powinniśmy zachowywać tę świadomość miłości w naszych sercach. Jest to najbardziej szlachetny sposób życia.

Ci, którzy ćwiczą bezgraniczną miłość, wolni od niewłaściwych poglądów, chciwości i zmysłowych pragnień, żyjąc pięknie i praktykując Doskonałe Zrozumienie, na pewno przekroczą narodziny i śmierć.

Metta Sutta, Sutta Nipata I

http://www.ic.sunysb.edu/Clubs/buddhism/metta/discourse_love.html