2013

2013.10.28 Czwarty rodzaj pokarmu: świadomość

CZTERY RODZAJE POKARMÓW - CZWARTY 

Cztery rodzaje pokarmów:
1. Pierwszy rodzaj pokarmu – żywność i napoje;
2. Drugi rodzaj pokarmu – doznania zmysłowe: to, co widzisz, słyszysz, odczuwasz smakiem, węchem i dotykiem oraz to, co myślisz;
3. Trzeci rodzaj pokarmu – dążenia: twoje wewnętrzne motywacje, najgłębsze pragnienia;
4. Czwarty rodzaj pokarmu – świadomość: ogół wszystkiego, co kiedykolwiek w życiu myślałeś, mówiłeś i czyniłeś, a także wiedza, talenty i sposób patrzenia na świat twoich przodków. Tak więc świadomość ma aspekt zarówno indywidualny, jak i zbiorowy.

 

CZWARTY RODZAJ POKARMU - ŚWIADOMOŚĆ

Każdego dnia strumienie myśli, słów i czynów zasilają morze twojej świadomości. Bezustannie karmisz ją różnymi przeżyciami i doznaniami. Ich ślady są magazynowane jak nasiona w najgłębszych pokładach twojej psychiki, zwanych „świadomością gromadzącą”. Są tam również nasiona zawierające energie nawykowe odziedziczone po przodkach. Jedne i drugie mają wpływ na twoje wzorce postrzegania, odczuwania i myślenia.

Obecne w tobie nasiona współczucia, radości i nadziei, a także smutku, lęku i rozpaczy pozostają w uśpieniu dopóty, dopóki spoczywają w świadomości gromadzącej. Ale mogą ożyć. Jeśli wiosną podlewasz rzucone w ziemię nasionko, ono kiełkuje, pojawia się roślina, która latem dojrzewa i wydaje kwiaty; z tych kwiatów rodzą się owoce, a z nich nowe nasiona, i cykl się powtarza. Kiełkujące w świadomości gromadzącej nasiona przebijają się na poziom zwany „świadomością umysłu”.

Świadomość umysłu – twoja codzienna świadomość w stanie czuwania – powinna działać jak ogrodnik, który w przemyślany sposób opiekuje się ogrodem, to jest świadomością gromadzącą. Ogrodnik musi kultywować ziemię i podlewać nasiona, a ogród sam będzie je odżywiać, aby wyrosłe z nich rośliny wydawały owoce.
Umysł jest fundamentem wszystkich naszych działań. Wszystko, co myślimy, mówimy bądź robimy, wypływa z naszego umysłu. To, co konsumuje nasza świadomość, staje się treścią naszego życia, musimy więc bardzo uważać na to, jakiego rodzaju pokarmy spożywamy, czuwać, nad tym, co przyjmują nasze zmysły. Zmysły słusznie bywają nazywane „bramami”, ponieważ dzięki nim docierają do naszej świadomości wszelkie przedmioty percepcji. Świadomość umysłu musi uważnie czuwać u bram i rozważnie decydować, które wrażenia zmysłowe wpuścić.

Świadomość ta musi także dostrzegać i rozpoznawać zdrowe nasiona obecne w świadomości gromadzącej, dniem i nocą opiekować się nimi, podlewać je i pomagać im wzrastać oraz wystrzegać się podlewania pozostałych, nie tak zdrowych nasion.
Zgodnie z psychologią buddyjską, gdy jakieś ziarno przebija się ze świadomości gromadzącej do świadomości umysłu, przybiera postać tworu mentalnego. „Twór mentalny” to emocja lub uczucie, które się manifestują, gdy zaistnieją odpowiednie warunki – splot różnych elementów łączących się w całość. Takimi tworami są na przykład miłość, uważność, rozpacz, gniew, lęk. Twory mentalne są pokarmem dla świadomości. Analogią dla tworów mentalnych są twory fizyczne. Przykładem takie tworu jest kwiat. Złożyło się na niego wiele elementów: nasienie, deszcz, słońce, ziemia, powietrze, przestrzeń, czas. Gdy się spotkają w odpowiednich warunkach i połączą, kwiat może się pojawić.

Czy podobnie jest z tworami mentalnymi? Przypatrz się lękowi. Powstaje on z sumy wielu składników mentalnych i emocjonalnych: niepokoju, wątpliwości, braku poczucia bezpieczeństwa, błędnych spostrzeżeń, niewiedzy, wspomnień z przeszłości. Ich połączenie sprawia, że lęk się ujawnia.

W głębokich pokładach świadomości gromadzącej znajdują się wszystkie możliwe rodzaje nasion – zdrowych i niezdrowych – mogących się manifestować w świadomości umysłu jako twory mentalne. Do zdrowych należą nasiona miłości, wdzięczności, przebaczenia, szlachetności, szczęścia i radości. Do niezdrowych – nasiona nienawiści, myślenia różnicującego, zazdrości, gniewu i pożądliwości.
Przyjrzyj się nienawiści. Gdy się nie ujawnia, nie czujesz jej do nikogo. Nie znaczy to jednak, że nie ma w tobie jej nasienia. Każdy ma nasienie nienawiści w świadomości gromadzącej. Możesz mieć bardzo otwarte serce i dużo miłości w sobie, ale jeśli zetkniesz się z niesprawiedliwością, upokorzeniem, agresją, prawdopodobnie podleją one w tobie nasienie nienawiści. Nienawiść zacznie w tobie kiełkować i tworzyć strefę własnej energii w świadomości umysłu. Stanie się tworem mentalnym. Wtedy obudzą się w tobie gniew i zła wola, pojawia się pełne nienawiści myśli, a twoje ciało się napnie.

Ilekroć jakieś nasienie przebija się do świadomości umysłu, przyjmuj je jako ów czwarty rodzaj pożywienia. Jeśli pozwolisz, aby pojawił się tam gniew i pobył przez całą godzinę, to przez godzinę karmisz się gniewem. Im więcej gniewu wchłaniasz, tym silniejsze się staje nasienie gniewu w świadomości gromadzącej. A jeśli masz przyjaciela, który cię dobrze rozumie i pocieszy cię życzliwymi słowami, w twojej świadomości umysłu wzejdzie nasienie miłującej życzliwości. Jeśli spędzisz z takim przyjacielem godzinę, to przez tę godzinę będziesz wchłaniać życzliwość.
I zdrowe, i niezdrowe nasienie staje się silniejsze.

Dlatego naucz się pielęgnować zdrowe nasiona, niezdrowym zaś nie stwarzaj warunków do rozwoju – lecz pamiętaj o ich istnieniu.