2013

2013.09.09 Cztery rodzaje pokarmów - trzeci

CZTERY RODZAJE POKARMÓW – TRZECI

Cztery rodzaje pokarmów:

1. Pierwszy rodzaj pokarmu – żywność i napoje;
2. Drugi rodzaj pokarmu – doznania zmysłowe: to, co widzisz, słyszysz, odczuwasz smakiem, węchem i dotykiem oraz to, co myślisz;
3. Trzeci rodzaj pokarmu – dążenia: twoje wewnętrzne motywacje, najgłębsze pragnienia;
4. Czwarty rodzaj pokarmu – świadomość: ogół wszystkiego, co kiedykolwiek w życiu myślałeś, mówiłeś i czyniłeś, a także wiedza, talenty i sposób patrzenia na świat twoich przodków. Tak więc świadomość ma aspekt zarówno indywidualny, jak i zbiorowy.
 

Trzeci rodzaj pokarmu: dążenia

Trzecim rodzajem pokarmu są dążenia do uzyskania tego, czego pragniesz, cokolwiek to jest. To, czego pragniesz, kieruje twoimi codziennymi poczynaniami. Określa także twoje aspiracje.
Zadaj sobie pytanie, co jest twoim najgłębszym pragnieniem w tym życiu. Wejrzyj w siebie, żeby zdać sobie sprawę z tego, jakiego rodzaju energia motywuje cię na co dzień. Każdy chce do czegoś dojść lub coś urzeczywistnić. Co jest dla ciebie tym czymś?

 

Twoje pragnienie może cię prowadzić w kierunku szczęścia albo cierpienia. Pragnienie jest rodzajem pokarmu, który cię syci, daje ci siłę. Jeśli będziesz mieć zdrowe pragnienie, na przykład pragnienie ratowania życia bądź jego ochrony, dbania o środowisko, cieszenia się prostym życiem, w którym masz czas na dbanie o siebie i swoich bliskich, będzie ci ono przynosić szczęście.
Wszyscy pragniemy szczęścia. Jest w nas silna energia wciąż pchająca nas tam, gdzie mamy nadzieję je znaleźć. Jednak to dążenie może nam przynieść wiele cierpienia. Niektórzy są przekonani, że szczęście jest możliwe wtedy, gdy zdobędzie się dużo pieniędzy, sławę i władzę. Lecz te rzeczy okazują się cierpieniem w przebraniu szczęścia, gdyż często są zdobywane kosztem cierpienia innych ludzi. (…)
Pragnienie zarabiana pieniędzy nie jest złe, jeżeli jego zaspokajanie nie krzywdzi nikogo, a pieniądze są wykorzystywane w sposób pełen współczucia.

Przyjrzyj się uważnie swoim dążeniom. Czy prowadzą cię w dobrą stronę? Postaraj się ukierunkować je na to, co przynosi dobro innym, służy światu, twojej rodzinie, a także tobie samemu. (…)
Musisz wejrzeć głęboko w naturę swoich najgłębszych dążeń, by dostrzec, czy popychają cię one w stronę wyzwolenia od cierpienia, w stronę pokoju i współczucia, czy też w stronę udręk i niedoli. Czego naprawdę pragniesz w głębi serca? Pieniędzy, sławy, władzy? Czy znalezienia spokoju wewnętrznego, umiejętności życia pełnią życia, radosnego przeżywania chwili? Szczęście objawia się wtedy, gdy jesteś w zgodzie ze sobą.

Rozprawa o czterech rodzajach pokarmu
Samyukta Agama, Sutra 373

Oto, co usłyszałem pewnego razu, gdy Budda przebywał w klasztorze Anathapindika w Gaju Dźety pod miastem Śrawasti. Owego dnia Budda powiedział:
- Są cztery rodzaje pokarmu, które pozwalają żywym istotom wzrastać
i utrzymywać się przy życiu. Jakie to cztery rodzaje pokarmu? Pierwszy to pokarm, który się zjada, drugi to pokarm doznań zmysłowych, trzeci – pokarm woli, czwarty – pokarm świadomości. (…)

- Jak człowiek praktykujący powinien medytować nad pokarmem woli? Wyobraźcie sobie wieś albo duże miasto, w których sąsiedztwie znajduje się wielki dół, w jakim wypalano węgiel drzewny. Zostały już tylko bezdymne, żarzące się głownie. Jest pewien inteligentny, rozsądny człowiek, który nie chce cierpieć, pragnie jedynie szczęścia i spokoju. Nie chce umierać, chce tylko żyć. Myśli sobie: „Tam nie widać dymu ani płomieni, ale jest wielki żar. Jeśli kiedyś znajdę się w tym dole, niewątpliwie zginę”. Wiedząc o tym, postanawia odejść z tego miasta czy wsi i przenieść się gdzieś indziej. Praktykujący powinien tak właśnie medytować nad pokarmem swojej woli. Medytując w ten sposób, uzyska wgląd i zrozumienie, które kładą kres błędnym postrzeżeniom dotyczącym pokarmu woli. Gdy dojdzie do tego zrozumienia, ustaną trzy rodzaje żądz. Gdy ustają te trzy rodzaje żądz, szlachetny uczeń, który ćwiczy i praktykuje, nie ma już nic więcej do zrobienia, ponieważ wszystko, co było do zrobienia, zostało już zrobione. (…)

Thich Nhat Hanh, dr Lilian Cheung
„Smak. Świadome odżywianie, świadome życie”
Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2011
przełożył: Paweł Listwan