2017.04.03 Czwarty Trening Uważności

Czwarty Trening Uważności – nie kłam

Świeccy uczniowie Buddy odchodzą od mówienia tego, co nie jest prawdziwe, zaprzestają mówienia tego, co nie jest prawdziwe. Mówią tylko to, co jest prawdziwe, i znajdują wielką radość w mówieniu tego, co jest prawdziwe. Zawsze pozostają w prawdzie, są całkowicie godni zaufania, nigdy nie gardzą innymi. Wykorzenili w sobie jakikolwiek zamiar mówienia tego, co nie jest prawdziwe.

„Świeccy uczniowie Buddy kładą kres mówieniu tego, co nie jest prawdziwe” – słowa sutry wyjaśniają to, jako pojawienie się w umyśle: „ciągle pozostaje w prawdzie i jest całkowicie godny zaufania…”. Komuś, kto stale przebywa w prawdzie, inni zawsze będą ufać i w ten sposób będzie mógł urzeczywistniać pomaganie innym w bardzo głębokim przekształcaniu się. Osoba, która przestrzega tego treningu uważności nie tylko „odchodzi od mówienia tego, co nie jest prawdziwe, zaprzestaje mówienia tego, co nie jest prawdziwe”, ale także „znajduje wielką radość w mówieniu tego, co jest prawdziwe”.

Prawda daje nam pewność, jasność i stabilność oraz rozświetla naszą drogę. Każdy, kto przestrzega tego treningu uważności, nie tylko przebywa w prawdzie i ją utrzymuje, ale także znajduje sposób na to, aby prawda była całym sercem przyjmowana przez innych. Osoba, która praktykuje ten trening uważności, nie jest jednak w najmniejszym stopniu sztuczna czy dumna. On lub ona nie twierdzą, że są jedynymi spadkobiercami prawdy – mogą więc wsłuchiwać się z wielką uwagą i otwartym sercem w to, co inni mają do powiedzenia. W ich postawie nie ma pychy, więc sutra mówi: „nigdy nie gardzą innymi”.

Nasze słowa mogą przynosić szczęście i poczucie zaufania do innych, ale mogą również nieść cierpienie i szkodzić tym, którzy są wokół nas. Przez praktykowanie tego treningu uważności, możemy nie tylko uniknąć przynoszenia szkód i cierpienia, możemy też przynieść wielu ludziom poczucie szczęścia i zaufania. W ten sposób możemy nie tylko mówić konstruktywnie, ale także słuchać uważnie. Słuchanie z wielką dbałością łagodzi cierpienie innych. Mówienie i słuchanie to dwie najważniejsze praktyki, związane z Czwartym Treningiem Uważności.