2011

2011.03.30 Cztery Szlachetne Prawdy

Po urzeczywistnieniu całkowitego, doskonałego przebudzenia Budda musiał znaleźć odpowiednie słowa, aby podzielić się z innymi swoim wglądem. Miał już wodę, musiał stworzyć dzban – jak Cztery Szlachetne Prawdy i Szlachetna Ośmioraka Ścieżka – do jej przechowywania. Cztery Szlachetne prawdy są śmietanką nauk Buddy. Głosił on te Prawdy aż do swojego Wielkiego Odejścia (mahaparinirwana).


Chińczycy przetłumaczyli Cztery Szlachetne Prawdy jako „Cztery Cudowne Prawdy” albo „Cztery Święte Prawdy”. Nasze cierpienie jest święte, jeśli obejmujemy je i głęboko w nie wglądamy. Jeśli tego nie robimy, nie jest ono ani trochę święte. Aby napisać „prawda” Chińczycy używają dwóch znaków: „słowo” i „król”. Nikt nie może dyskutować ze słowami króla. Cztery Szlachetne Prawdy nie są po to, żeby z nimi dyskutować. Są czymś, co mamy praktykować i urzeczywistniać.

 

Pierwszą Szlachetną Prawdą jest istnienie cierpienia. […] Wszyscy w jakimś stopniu cierpimy. Musimy rozpoznać i potwierdzić obecność tego cierpienia i wejść z nim w kontakt. Aby tego dokonać, możemy potrzebować pomocy nauczyciela i Sanghi – przyjaciół w praktyce.

Druga Szlachetna Prawda to źródło, korzenie, natura, tworzenie lub powstawanie (samudaja) cierpienia. Kiedy skontaktujemy się z cierpieniem, powinniśmy wejrzeć w nie głęboko, aby dostrzec jak powstało. Musimy rozpoznać duchowe i materialne pokarmy, które przyjęliśmy i które spowodowały nasze cierpienie.

Trzecia Szlachetna Prawda to zaprzestanie tworzenia cierpienia przez powstrzymanie się od czynienia rzeczy, które powodują nasze cierpienie. To jest dobra wiadomość! Budda nie zaprzecza istnieniu cierpienia, ale nie zaprzecza też istnieniu radości i szczęścia. Jeśli myślisz, że buddyzm mówi: „Wszystko jest cierpieniem i nie możemy nic z tym zrobić” - jest to całkowite zaprzeczenie buddyjskiego przekazu. Budda nauczał nas jak rozpoznać i potwierdzić obecność cierpienia, ale nauczał też o jego wygaśnięciu cierpienia. Jeśli nie byłoby możliwości jego wygaśnięcia – jaki byłby pożytek z praktyki? Trzecia prawda mówi, że jest ono możliwe.

Czwarta Szlachetna Prawda jest ścieżką, prowadzącą do powstrzymania się od robienia rzeczy, które powodują cierpienie. Tej drogi potrzebujemy najbardziej. Budda nazwał ją Szlachetną Ośmioraką ścieżką. Chińczycy nazywają ją „Ścieżką Czterech Właściwych Praktyk”: Właściwych Poglądów, Właściwego Myślenia, Właściwej Mowy, Właściwych Działań, Właściwego Zarobkowania, Właściwej Pilności, Właściwej Uważności i Właściwej Koncentracji.

The Heart of the Buddha's Teaching, rozdz. 1, Thich Nhat Hanh

O Szlachetnej Ośmiorakiej Ścieżce mówiliśmy 3 lata temu - JM