Thích Nhất Hạnh

thay.jpg

Jakiś czas temu odbyły się ceremonie pogrzebowe, prochy Thich Nhat Hanha zostały rozsypane w Plum Villagge. Buddyzm mówi, że narodziny i śmierć to tylko przejawy życia - zostawiamy więc bez zmian poniższe słowa, opisujące jego życie.


Thich Nhat Hanh jest mistrzem Zen, poetą, działaczem pokojowym. Jego życie jest niezwykłe. Urodził się w środkowym Wietnamie w roku 1926, nowicjuszem został w wieku 16 lat. Podczas wojny w Wietnamie mnisi mieli dylemat czy pozostać w klasztorach wiodąc dalej swe kontemplacyjne życie w medytacji czy raczej zacząć angażować się w pomoc mieszkańcom wiosek cierpiącym na skutek zniszczeń wojennych. Nhat Hanh był tym, który pogodził obie te drogi, pomagając w tworzeniu ruchu „buddyzmu zaangażowanego”. Od tamtej chwili poświęcił swe życie pracy na rzecz wewnętrznej transformacji w służbie człowiekowi i społeczeństwu.

Na początku lat 60 Thich Nhat Hanh założył w Sajgonie Szkołę Młodych w Służbie Społecznej, która odbudowywała zbombardowane wioski, zakładała szkoły i ośrodki zdrowia, pomagała bezdomnym rodzinom i organizowała spółdzielcze rolnictwo. Organizacja zmobilizowała ok. dziesięć tysięcy wolontariuszy i opierała swoją pracę na buddyjskich zasadach współczucia i unikania przemocy. Pomimo rządowego potępienia jego działań, Nhat Hanh założył w Wietnamie Uniwersytet Buddyjski, wydawnictwo, i wpływowy magazyn poświęcony działalności na rzecz pokoju.

Po wizycie z misją pokojową w USA i w Europie w 1966 roku rząd wietnamski zakazał mu powrotu do kraju. W kolejnych wizytach w USA rozmawiał w sprawie pokoju z urzędnikami federalnymi i w Pentagonie, m.in. z sekretarzem obrony Robertem McNamarą. Wywarł historyczny wpływ na politykę amerykańską poprzez namówienie Martina Luthera Kinga do publicznego sprzeciwu wobec wojny wietnamskiej, co bardzo pomogło w rozwoju ruchu pacyfistycznego. Rok później King nominował go do pokojowej nagrody Nobla. Nhat Hanh przewodniczył buddyjskiej delegacji w czasie rokowań pokojowych w Paryżu.

W 1982 założył na wygnaniu we Francji buddyjski ośrodek Plum Village, gdzie kontynuuje działania na rzecz złagodzenia cierpień uchodźców, więźniów politycznych, i głodujących rodzin w Wietnamie i innych krajach Trzeciego Świata. Organizował spotkania medytacyjne dla weteranów wojny w Wietnamie, a także dla grup palestyńsko-izraelskich. We wrześniu 2001 roku, kilka dni po samobójczym ataku na World Trade Center, nauczał w Nowym Jorku o przebaczaniu i nieagresji. W 2003 roku prowadził dwudniowe odosobnienie dla członków amerykańskiego kongresu.

W 2005 roku władze wietnamskie zezwoliły na jego przyjazd do Wietnamu. Później odwiedził ojczyznę jeszcze dwukrotnie - w 2007 i 2008 roku. (Potem znów zakazały mu odwiedzania ojczyzny).

Poza Francją założył ośrodki medytacyjne w USA, Niemczech, Tajlandii, Hong Kongu, Australii. Dużo podróżuje, ale na stałe mieszka w Plum Village, gdzie uprawia ogród, naucza i pisze.

Opublikował kilkadziesiąt książek o medytacji, uważności i pokoju, w tym wiersze, prozę i modlitwy. Ponad dziesięć książek ukazało się po polsku, m.in. „Każdy krok niesie pokój”, "Żywy Budda, żywy Chrystus", „Śmierci nie ma, lęku nie ma”, „Słońce moim sercem”, „Zrozumieć nasz umysł”. Każdego roku do Plum Village przyjeżdżają tysiące osób na odosobnienia i wykłady o sztuce uważnego życia. Zainspirowani naukami i praktyką uważności, wracają do domu i zakładają swoje sangi - wspólnoty uważnego życia.

Uczniowie nazywają go czule Thây, co po wietnamsku oznacza „nauczyciel”.

Wikipedia EN, Wikipedia PL